– Vi har et ansvar for mennesker i nød

Prosten i Drammen mener det haster med å få tiggerne i hus. Kirken har åpnet kapellet, men byråkratiet kan forsinke innflyttingen.

Øystein Magelssen

Prost Øystein Magelssen mener Drammen kommune må gjøre et hastevedtak slik at tiggerne kan få overnatte i Strømsø kapell.

Foto: Fredrik Hansen

Tidligere denne uken ble det klart at kirken vil la tiggerne overnatte i Strømsø kapell. Ifølge kirkeverge Ivar Nygård kan kapellet være klart til overnatting allerede fra 1. november, men det setter trolig byråkratiet en stopper for.

Drammens Tidende skrev tirsdag at kirken først må søke om bruksendring, noe som kan ta opptil flere uker å behandle. Prost Øystein Magelssen i Drammen mener kommunen må gjøre et hastevedtak i saken.

Strømsø kapell

Et enstemmig Drammen kirkelige fellesråd gikk mandag denne uken inn for at tiggerne kan få overnatte i Strømsø kapell.

Foto: Kate Barth-Nilsen

– Vi er mest opptatt av å avhjelpe akutt nød her og nå. Dette er folk som ligger i byparken. De må gjemme vekk tepper og soveposer om morgenen, og når kvelden kommer, ruller de seg inn i våte tepper, sier Magelssen til NRK.

Les: Vil la tiggere sove i kapellet

Sover i byparken

Ifølge prosten har kommunen bedt tiggerne om å forlate parken innen 1. november. Det skal være snakk om tre storfamilier fra Romania som har vært i Drammen i rundt to år.

– Dette er fra kirkens side ikke et innlegg i den politiske debatten for eller mot et tiggerforbud. Dette dreier seg kun om å ta på alvor det etiske ansvaret vi har overfor medmennesker i nød her og nå.

Det er Kirkens Bymisjon som har spurt kirken om å gi tiggerne husly etter at Frelsesarmeen måtte kutte ut sitt tilbud. Planen er å sette opp 20–30 feltsenger i kapellet som skal ryddes bort på dagtid slik at det kan arrangeres bisettelser der.

Kirkens Bymisjon vil ha vakter til stede de nettene det overnatter tiggere i kapellet. I tillegg vil de sette opp toaletter på utsiden.

Kirkevergen har fått blandede reaksjoner på at de åpner kapellet for tiggerne. Blant skeptikerne er Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Han frykter at overnattingstilbudet vil tiltrekke seg tiggere fra andre steder i landet.