NRK Meny
Normal

Trafikklærer: – Lokkes i dødsfelle

Bilistene lures i en potensiell dødsfelle når kø tvinger dem ut på veiskulderen lenge før avkjøringen på motorveien, mener trafikklærer.

Bilkø

ADVARER: – Vegskuldrene er ikke beregnet som avkjøringsfelt sier trafikklærer.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Dette er rett og slett livsfarlig. Det finnes ikke sikkerhetsmarginer, dette her er nødt til å gå galt en dag. Eneste man kan gjøre er å velge neste avkjøring og håpe det er bedre der.

Geir Cato Kristiansen er utdannet trafikkpedagog og har 15 års erfaring som trafikklærer. Han har sett hvordan bilister i Drammensregionen tvinges ut på veiskuldrene lenge før avkjøringsfeltet for å komme av motorveien på ønsket sted. Han mener bilistene må ta ansvar og velge neste mulige avkjøring for å unngå ulykker.

– Man kan miste tannlegetimen eller ikke rekke fram til barnehagen, men dette er den eneste lovlige måten og den eneste sikre måten å gjøre det på.

Geir Cato Kristiansen

Geir Cato Kristiansen er distriktsleder i trafikkskolen LEARN AS, han mener flere må velge kollektivt for å løse trafikkproblemene.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Problemer på mange avkjøringer

Han sier det er mange steder hvor bilene står på veiskuldrene for å komme seg av motorveien. Veiskulderen på motorveibrua i Drammen er smal, men her står bilistene i tett i tett i rushtrafikken for å komme av motorveien og inn på lokalveinettet i byen.

– Problemene vi opplever nå, opplever vi dessverre mange steder. Vi ser jo dette både på avkjøringene til Lier, Drammen og i Asker.

– Hva med å få lengre avkjøringsfelt på noen av strekningene?

– Jeg tror ikke det er noen god løsning. Man får bilene vekk fra veiskulderen og på et kjørefelt. Men det vil jo fortsatt stå biler stille i et felt, mens de dundrer forbi i høy hastighet i feltet ved siden av.

Se video fra køen her:

Bilister bruker veiskuldra ved avkjøring på E18.

POTENSIELT DØDELIG: Mens bilistene stiller seg på veiskulderen for å kjøre av E18, suser bilene forbi i 100 km/t. Foto: Benedikte Fjelly/NRK

– Flere må velge kollektivt

Selv om han lever av å lære folk å kjøre bil, mener han det beste på sikt er å få flere til å velge kollektivt.

– Det er dessverre ingen strakstiltak som fungerer etter min mening. Det skulle vært gjort noe for lenge siden. Veiene er ikke utbygd til å håndtere den økte trafikken. Det tryggeste og mest miljøvennlige hadde vært om flere valgte kollektivt.

Vurderer flere tiltak

Statens vegvesen er godt kjent med praksisen som har oppstått på mange avkjøringer i Drammensdistriktet. Og det er planer om tiltak i Kjellstadkrysset på E 18 i Lier. Her planlegges blant annet nye rundkjøringer slik at trafikkflyten blir bedre for dem som skal av motorveien og ut på lokalveinettet.

– Vi ser at veinettet er sprengt og at det derfor er krevende når så mange biler skal videre ut på lokalveinettet, sier trafikkoordinator Stine Mari Byfuglien.

Stine Mari Byfuglien

Stine Mari Byfuglien trafikkoordinator i Statens vegvesen sier bedre skilting er et av strakstiltakene som vurderes for at bilistene skal være mer oppmerksomme på kø.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Av strakstiltak er det bedre skilting som vurderes.

– Vi vurderer nå å sette opp skilt som varsler bedre om kø, blant annet på motorveibrua i Drammen.

Om lengre avkjøringsfelt kan bli løsningen på enkelte strekninger, er noe som må vurderes på sikt, sier Byfuglien.

– Vi må vurdere om dette er hensiktsmessig og har noen effekt.