– Vannskuterreglene må likestilles

Vannskuterentusiastene er fornøyde med at regjeringen vil lempe på reglene for bruk av farkosten. Kommunene rundt Oslofjorden er uenige om hvordan nye regler bør praktiseres.

Vannscooter i farta

Regjeringen ønsker å sidestille vannscootere med andre båter.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

I dag må vannskutere dra minst 400 meter ut fra land før de kan gi gass og brukes til det som de er ment for, å ha det gøy på sjøen. Den borgerlige regjeringen vil nå lempe på disse reglene og sidestille vannskutere med båter.

Ja til vannscooter

Carl Jacob Johansen har jobbet med å få likestilt vannscootere og båter siden 2007.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

– Det må være oppførselen, altså hvordan man kjører båt, hvordan man akter seg ute på sjøen som spiller den store rollen, forteller Carl Jacob Johansen, Norges kanskje mest kjente vannskuterentusiast.

– Er denne regelendringen velkommen?

– Helt klart. Jeg har sagt det helt siden 2007 at disse reglene må likestilles, det som dette handler om er at vi må håndheve det teknologinøytrale lovverket og vi skal tenke på sikkerhet.

Stille før stormen

Men det er likevel ikke sikkert at regelendringen blir banket igjennom for politikerne i kommunene langs Oslofjorden, er slettes ikke enige om en endring.

I Frogn i Akershus ønsker Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson, Tone Merete Hauk Hansen, seg strenge kommunale eller regionale regler.

– Vi mener det medfører så mange negative konsekvenser for dem som allerede bruker strandsonen, og da er det først og fremst hensynet til de som bader og de som ror, padler nær land og som bruker fjorden til rekreasjon og stillhet.

Vannscooter i indre Oslofjord

Vannscooterbruk blir i dag regulert under en egen forskrift. Regjeringen ønsker nå å endre på dette slik at vannscootere blir likestilte med båter.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ja til vannskutere

Men på den andre siden av fjorden er Høyre-ordfører Monica Vee Bratlie i Hurum mer fleksibel:

– Vi er enige om å oppheve forslaget om vannskuterforskriften. Vi mener at det må være likhet for loven og at man ikke kan ha strengere lover for bruk av vannskutere enn for bruk av andre fartøy. Vi ønsker at folk skal kunne komme til vår kommune med både båter og vannskutere.

Men hun poengterer at det er viktig at reglene om hvordan man ferdes nær til land opprettholdes.

– Det er viktig at man holder seg til fem knop når man nærmer seg land.

Røyken, Fredrikstad, Halden, Rømskog kommuner er imot å mot å oppheve forskriften. Marker og Hvaler støtter regjeringens forslag til endringer.