NRK Meny
Normal

– Utøya bør fredes

Arbeiderparti-ordføreren i Ringerike vil frede Utøya. Uttalelsen kom i juni, men nå krever AUF en redegjørelse fra ordføreren.

Torget på "Nye Utøya"

Etter terrorangrepet den 22. juli 20122, har AUF hele tiden sagt at de ønsker å ta tilbake Utøya. Her er et av bildene de viste når planene ble presentert. Det viser det såkalte 'Torget'.

Foto: Illustration by Mir AS

Det var i slutten av juni ordfører Kjell B. Hansen gikk ut og støttet uttalelser fra tidligere statsadvokat Georg Fredrik Rieber-Mohn. Han mente Utøya bør fredes. Til Ringerikes Blad uttalte Rieber-Mohn at for ham var det uforståelig at AUF ønsker å arrangere leir på øya igjen.

AUF planlegger å rive deler av bygningsmassen på Utøya og bygge en landsby. Til tross for at naboer og etterlatte klagde på reguleringsplanen, valgte Hole kommune å godkjenne utbyggingen i september.

Les også: Slik skal AUF gjenreise Utøya

Ringeriksordføreren står fast på sitt utspill. Utøya bør stå mer eller mindre slik den gjorde etter terrorangrepene den 22. juli 2011.

Kjell B. Hansen

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike står fast på sine uttalelser om at Utøya bør fredes.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

– Jeg føler ikke at jeg går på tvers av Arbeiderpartiet og AUF. Jeg kjenner ikke til at noen av dem har gjort noe vedtak om Utøyas framtid, og jeg har heller ikke hatt behov for å lete etter noe slikt vedtak. Uttalelsen min har kommet med bakgrunn i hva jeg føler, sier ordfører Kjell B. Hansen.

Han påpeker at han ikke nødvendigvis vil ha en full fredning.

– I spørsmålet om hvordan man behandler en slik slagmark som var på Utøya, mener jeg det burde vært en eller annen form for fredning, med en viss anstendighet for det som skjedde, sier Hansen.

Les også: AUF glade for at Riksantikvaren ikke vil frede Utøya

AUF reagerer på uttalelsen

Andreas Brandt

– Vi følte det ikke var riktig å reagere på uttalelsene med en gang, sier leder i Buskerud AUD, Andreas Brandt.

Foto: Lars Kristian Skjetne / NRK

Nå, etter noen måneder, går lederen i Buskerud AUF, Andreas Brandt, ut og krever en redegjørelse fra Hansen. Ifølge Brandt har flere i AUF reagert på utspillet til Ringeriksordføreren. De hevder ordføreren ikke kan ha vært i tvil om AUFs standpunkt med tanke på utbyggingen av Utøya.

– Flere av våre medlemmer har reagert på uttalelsene. Når du er ordfører, kan du ikke uttale deg som mannen i gata. Det å påberope seg ytringsfrihet, som Ringeriksordføreren gjør, mener jeg blir helt feil. Da kan han være uenig i og uttale seg mot ethvert vedtak som er gjort i Arbeiderpartiet. Det hører ikke en ordførerpost til, sier Brandt.

Kjell B. Hansen tilbakeviser kritikken og mener han som ordfører må ha lov til å ha private meninger.

– Selvsagt kan jeg det. Hvis man som ordfører må holde tilbake meninger, har vi et dårlig demokrati. Enda dårligere blir det hvis noen prøver å legge bånd på ordførerne. Som innbygger og individ i det norske samfunnet, har jeg den fulle og hele rett til å ha meninger og kunne ytre dem der det er riktig for meg. Det er viktig å presisere at dette er min mening, ikke kommunens, sier Hansen.

Politisk spill

Sett i lys av den pågående nominasjonsprosessen før neste kommunevalg, mener AUF det er viktig å få redegjørelsen fra Hansen nå. De føler Hansen utviser mistillit til ungdomspartiet ved å stå fast på sitt utspill.

– Når vi etter noen måneder igjen får reaksjoner fra våre medlemmer i forbindelse med nominasjonsprosessen, føler vi det er naturlig at vi tar opp saken, sier lederen for Buskerud AUF, Andreas Brandt.

Det får ordføreren til å reagere.

– Jeg har en sterk følelse av at de driver et spill med tanke på nominasjonsprosessen, både her i Ringerike og i nominasjonen til fylkestingsvalget. Posisjonering er en kjent sak i det politiske liv, avslutter Hansen.