NRK Meny

– Nynorsk er tortur for innvandrere

Nasim Rizvi, styremedlem i Buskerud innvandrerråd mener det grenser mot tortur å tvinge tospråklige barn til nynorskopplæring. Noregs Mållag mener derimot at det er for lett å få innvilget fritak, bare basert på hudfarge og navn. Rizvi mener sidemål må være frivillig for dem som har mer enn nok med å lære seg norsk.