– Nedslående resultat

I løpet av de to siste dagene er 21 vogntog og lastebiler stanset i tekniske kontroller i Drammensdistriktet. Samtlige fikk anmerkninger for feil og brudd på regelverket for tungtransport.

Kontroll av tunge kjøretøy

Overlast, brudd på hvilebestemmelsene, manglende førerrett – er noen av bruddene på regelverket som er avdekket de siste dagene.

Foto: Statens vegvesen

– Det var nedslående resultat etter aksjonen. Av 13 kjøretøy vi tok inn til kontroll fikk samtlige anmerkninger, sier overingeniør Thore Paulsen ved Drammen trafikkstasjon

Blant de mange feil og farlige mangler ved de tunge kjøretøyene var flere tonn overlast, manglende førerrett for typen kjøretøy sjåførene kjørte, og brudd på hviletidsregelverket.

Thore Paulsen

Overingeniør Thore Paulsen sier resultatet etter flere kontroller av tunge kjøretøy de siste dagene er nedslående.

Foto: privat

– En av førerne forholdt seg ikke til bestemmelsene for hviletid i det hele tatt. Papirskiven som viser kjøre- og hviletid skal skiftes hver dag, mens den som sto kjøretøyet var ikke skiftet på lang tid, sier Paulsen.

Denne føreren ble pålagt å hvile den neste arbeidsdagen.

Ingen var feilfri

Også i en annen kontroll i går fikk samtlige vogntog anmerkning for brudd på regelverket. Åtte av åtte kjøretøy fikk merknader. En av førerne som ble stoppet hadde kjørt uten godkjenning for det tunge vogntoget i flere år.

– Vi ser hvor viktig jobben Statens vegvesen gjør er. Vi har nok å gjøre.

Paulsen sier det blir flere kontroller i tida som kommer, til alle døgnets tider.