NRK Meny
Normal

– Kongsberg Gruppen godt sikret mot overvåkning

Kongsberg Gruppen har lenge vært klar over at det er nødvendig å sikre seg mot falske basestasjoner som gjør det mulig å avlytte ansattes telefoner.

Kongsberg Defence Communications

Kongsberg Gruppen er blant bedriftene her til lands som har mest sensitiv informasjon å ta vare på.

Foto: Knut Brendhagen

Kongsberg Gruppen driver med mye som involverer sensitiv informasjon. Blant annet produserer de svært avanserte våpensystemer, og er delprodusent for det nye jagerflyet F-35. Dessuten er selskapet betydelig involvert i romfartsindustrien.

Aftenposten har de siste dagene avslørt at det flere steder i Oslo er plassert avansert spionutstyr som skal kunne avlytte politikere, advokater og aktører i finansmiljøet.

At slikt avlyttingsutstyr finnes og brukes, har industrigiganten Kongsberggruppen forholdt seg til lenge. De siste dagenes avsløringer gjør at de vil gå gjennom rutinene sine på nytt, sier kommunikasjonsdirektør Ronny Lie.

Les også:

Har merket økt aktivitet

– Generelt vil jeg si at vi jobber kontinuerlig med IT-sikkerhet og sikkerhetsledelse.

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Automotive

Kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberggruppen

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Vi har omfattende sikkerhetsrutiner som forsvarer oss mot digitale angrep. Når det gjelder de avsløringene som har kommet i helgen, så har vi tidligere identifisert mobile bakkestasjoner som en risiko. Nå vil vi gjøre en ny evaluering av dette trusselbildet, sier Lie.

– Hvor utsatt er Kongsberg Gruppen?

– Kongsberg Gruppen har jo veldig mange teknologiområder som er svært interessante for veldig mange. Vi er eksponert, og har sikkerhetsrutiner som gjenspeiler denne eksponeringen.

– Har dere oppdaget forsøk på spionasje?

– Vi har merket økt aktivitet på våre systemer over lengre tid. Vi har satt i verk tiltak, og er godt koordinert med sikkerhetsmyndighetene om hvordan vi skal håndtere de situasjonene, sier Lie.

Les også:

Se også NRKs ekstra sikre tipskanal.

Telefonforbud på møterommet

Å gardere seg helt mot at noen forsøker seg med avlytting via falske basestasjoner, er en umulighet, selv for industrigiganten på Kongsberg. Derfor er det regler for hva de ansatte kan snakke om på telefon, og ved møter der konfidensielle temaer står på dagsorden, legges telefoner og datamaskiner igjen utenfor møterommet.

NHO-direktør Per Steinar Jensen i Buskerud

Regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO sier han tror den type avlytting som er oppdaget i Oslo, kan skje hvor som helst. Det ville være naivt å tro noe annet, mener han.

Han stoler på at myndighetene gjør det som trengs for å avdekke slik spionasje, men synes likevel det er urovekkende at avsløringen er gjort av journalister.

Les også:

– Må ta sterkere grep

– Vi har myndigheter i Norge som har som sitt ansvar å avdekke dette, og jeg forventer jo at de tar sterkere grep. De må avdekke slikt, og iverksette tiltak, sier NHO-direktøren.

– Jeg tror også det er viktig at hver enkelt bedrift, og næringslivet generelt, er årvåkent. Den teknologiske utviklingen har gjort at det er veldig lett å kunne spionere og overvåke på en helt annen måte enn tidligere, sier han.

Les også: