NRK Meny
Normal

– Kampen mot familievold hindrer radikalisering

Arbeidet mot familievold og æresvold er noe av det viktigste Drammen har gjort for å forhindre ekstremisme og radikalisering. Det sier Yngve Carlsson, som er spesialrådgiver i KS.

Yngve Carlsson

– Andre kommuner kan lære av Drammens innsats mot familievold og æresvold, sier Yngve Carlsson i KS.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Neste uke kommer statsminister Erna Solberg til Drammen for å delta på et møte i forbindelse med arbeidet med den lokale handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ifølge Yngve Carlsson, kommer hun til en by som er godt rustet til å møte utfordringene. Selv om PST kjenner til at det finnes enkeltpersoner i Drammen med ekstreme holdninger, er det ingen kjente miljøer i Drammen der det er grobunn for ekstremisme, sier Carlsson, som har jobbet med by- og regionforskning i mer enn 20 år, blant annet for NIBR.

Sinte, unge menn

Carlsson sier det er flere grunner til at situasjonen i Drammen er så bra som den er, men trekker spesielt fram arbeidet mot vold i nære relasjoner og æresrelatert vold.

– Noen av disse som havner i ekstreme miljøer, er sinte, unge menn. En av grunnene til at de blir sånn, er at de har hatt en vanskelig oppvekst, der det har vært mye vold og konflikter i hjemmet.

– Drammen kommune har vært en foregangskommune, både når det gjelder å forebygge vold i nære relasjoner og æresrelatert vold. Der har Drammen ligget helt i teten blant norske kommuner. Det må man bare fortsette med, og eventuelt gjøre mer av, sier Carlsson.

– En grunnplanke

Politiet i Drammen har også gjort en god jobb med dette, mener Carlsson.

– De har prioritert arbeidet mot familievold, og de har satset mye på forebygging, og å gripe inn. Det er en grunnplanke som er viktig å ta med seg videre, sier han.

Les også:

Drammen har en stor innvandrerbefolkning, med innbyggere fra i alt 140 nasjoner. Mange av dem er muslimer. Kontakten mellom ulike religioner og befolkningsgrupper i Drammen er imidlertid god, sier Carlsson.

– Det er mye god interreligiøs dialog i Drammen. Det er flere arenaer hvor ulike menigheter og livssynssamfunn møtes. Det er Drammen tro og livssynssamfunn, vi har forum for mangfold og inkludering, og vi har Drammen minoritetsråd. I tillegg har Drammen veldig mange enkeltpersoner med muslimsk bakgrunn som er toneangivende, både i den offentlige debatt i Drammen, og på nasjonalt nivå, for eksempel Yousuf Gilani, sier han.