– Jeg er skuffet

Hurum-ordføreren Monica Brattlie er skuffet over at muligheten for ei bro mellom Vestby og Filtvet i Hurum skrinlegges.

Monica Vee Bratlie.

Ordfører i Hurum er skuffet over anbefalingene om bro

Foto: Ingvild-Anita Velde Køsling / NRK

Utredningen av Oslofjordkryssingen konkluderer med at ei mulig bro mellom Vestby og Filtvet i Hurum bør skrinlegges og at en jernbanekryssing av Oslofjorden er samfunnsøkonomisk ulønnsom.

I stedet anbefaler Statens vegvesen å bygge bro tvers over fjorden fra Frogn, via nordspissen av Håøya til Røyken.

Dermed får ikke Hurum den broa de hadde ønsket seg.

– Utviklingen skal ikke stoppe

– Jeg må innrømme at jeg er litt skuffet, sier ordfører i Hurum Monica Brattlie.

Oversikt over de ulike alternativene

Oversikt over de ulike løsningene.

Foto: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden

Hun hadde ønsket å få en broløsning lenger sør og over til Filtvedt.

– Jeg tror det hadde vært enklere for oss, men utviklingen skal ikke stoppe og vi skal gjøre alt vi kan for å få til gode løsninger med gode kollektivtilbud og hurtigbåt. Men nå blir det i hvert fall anbefalt en bro, og det synes vi er positivt tross alt.

– Utvalget mener at jernbane ikke er samfunnsnyttig, og det synes jeg er litt trist. Jeg skulle ønske de hadde tatt med nytten av jernbane sett over lengre sikt i beregningene også, sier Brattlie.

I møte med fylkesordføreren

Fylkesordfører i Buskerud, Morten Eriksrød, innkalte Brattlie og ordfører i Røyken, Rune Kjølstad, til møte etter presentasjonen av utredningen.

– Jeg er enig med dem om at en fjordkryssing med ny bru er mest lønnsomt samfunnsøkonomisk, skriver fylkesordfører Morten Eriksrød i en pressemelding til NRK.

– Nå skal vi tre diskutere hvordan vi kan støtte opp engasjementet i Hurum og Røyken for å få til denne kryssingen, sier Eriksrød i Buskerud fylkeskommune.

Forslag til ny bro

Slik kan en ny bro bli seende ut.

Foto: LMG Marin