NRK Meny
Normal

– Fylket vil bli våtere og varmere

Vi må forberede oss på mer ekstremt vær i Buskerud de neste hundre årene, mener klimaekspertene.

Hus i Krokstadelva raser snart ut

Uværet Frida herjet i august 2012 og førte til store ødeleggelser blant annet i Nedre Eiker.

Foto: Vegard M. Aas/Presse 3.0

En ny rapport om klimaendringer legges fram for fylkesutvalget i dag slik at det kan planlegges bedre for å unngå omfattende naturskader.

– Alle som har sett hva som kan skje av skader på grunn av ekstremvær må våkne, vi går inn i en ny tid, sier ordfører i Nedre Eiker, Bent Inge Bye.

Nedre Eiker kommune ble hardt rammet da Frida herjet i 2012 og har i etterkant gjort mye for å hindre at det ved nye ekstreme nedbørsmengder skal bli like mye skade.

– Frida var en alvorlig vekker for oss og jeg tror ikke det var noe engangstilfelle. Derfor må vi tenke nytt både når det gjelder planlegging, beredskap og sikring.

Bent Inge Bye

Ordfører Bent Inge Bye sier flere kommuner har henvendt seg til Nedre Eiker for å lære av erfaringene etter uværet Frida.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det er bygget flomvoller flere steder langs elva i kommunen og bekker er sikret mot oversvømming. Men det er fortsatt utfordringer blant annet er ikke ledningsnettet overalt dimensjonert for å tåle flom og store nedbørsmengder.

Skryter av kommunene

Fungerende beredskapssjef hos Fylkesmannen i Buskerud Britt Falmår, skryter av arbeidet kommunene har gjort etter ødeleggelsene i 2012.

– Alle har nok ikke kommet like langt når det gjelder å kartlegge farene, samt å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser. Men når vi har tilsyn og øvelser med kommunene, ser vi at det jobbes godt med planlegging.

Britt Falmår, fungerende fylkesberedskapssjef

Britt Falmår, fungerende fylkesberedskapssjef sier kommunene har gjort mye bra for å kartlegge og sikre områder som er flom- og rasutsatt.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Falmår mener informasjonen i den nye klimaprofilen for Buskerud må tas på alvor.

– Alle rapporter og utredninger peker på endringer i klimaet. Kortere vintre og mer nedbør. Stikkordene er villere, våtere og varmere.

– Må leve med farene

Og klimaprofilen som legges fram onsdag er ment som et hjelpemiddel for politikere og andre planleggere slik at områder kan sikres mot flom og skred, sier Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef i Norges vassdrags- og energidirektorat region øst.

– Det vi håper er at de kan kartlegge kommunen sin enda bedre, kjenne sårbare områder for den eksisterende bebyggelsen og sørge for at ny blir lagt utenom slike områder.

Krokstadelva tirsdag morgen

Slik så det ut i et boligområde i Krokstadelva under uværet Frida i 2012.

Foto: Christina Honningsvåg / NRK

Til en viss grad må vi i Norge leve med farene for flom, skred og andre følger av store nedbørsmengder, men det er ifølge Sverdrup viktigst å sørge for at ikke menneskeliv går tapt.

– Det er nå en betydelig kunnskap tilgjengelig ved denne klimaprofilen som vi nå legger fram i Buskerud og det er viktig at kommunene setter seg inn i den og bruker den blant annet i arealplanlegging.

Resultat av samarbeid

Norsk Klimaservicesenter, et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Norges vassdrags- og energidirektorat, Uni Research og Bjerknessenteret, har utgitt rapporten «Klima i Norge 2100».

Basert på denne rapporten er det laget en Klimaprofil for Buskerud som gir et kortfattet sammendrag av klimaet og forventede klimaendringer.

Onsdag presenteres rapporten for politikerne i Buskerud fylkesutvalg.