NRK Meny
Normal

– Fortsatt tabu å snakke om vold

DRAMMEN (NRK): Terskelen for å be om hjelp er høy og det er fortsatt tabu å snakke om at man blir slått eller lever i forhold med vold. Det er erfaringer fra fagfolk som jobber lokalt med å avdekke og forebygge vold i nære relasjoner.

hvorlite.no

Fagpersoner som jobber lokalt med å avdekke og forebygge vold, mener politiets nye informasjonskampanje er et viktig bidrag.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

En landsomfattende kampanje og nettside om vold i nære relasjoner ble presentert av politiet i dag, men mye av arbeidet foregår lokalt blant annet på krisesentrene.

Men terskelen for å be om hjelp er høy sier daglig leder på Betzy krisesenter i Drammen Marie Josée Boily.

– Fortsatt er det tabu å snakke om vold i samfunnet, men takket være medieoppslag og nå denne kampanjen, blir flere kjent med problematikken.

Boily sier det er viktig å gjøre det kjent at vold og trusler er noe man ikke skal finne seg i og derfor er kampanjen viktig.

Stadig flere jobber sammen

Representanter fra politiet, krisesenter, familie- og, barnevern, overgrepsmottak, konfliktråd, nav og andre fagpersoner har lang erfaring i å samarbeide om å spre kunnskap, forebygge og hjelpe alle som lever med vold.

I forbindelse med presentasjonen av polititetslandsomfattende kampanje onsdag, trekker Boily og de andre fram viktigheten av alt som gjøres lokalt.

– Samarbeid på tvers av stillinger og etater er avgjørende sier Anne Bente Kentsrud, familievoldskoordinator i Søndre Buskerud politidistrikt.

Anne Bente Kentsrud

Anne Bente Kentsrud, familievoldskoordinator Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Hun har erfaring med stillingen fra 2008 at den ble opprettet i Søndre Buskerud politidistrikt og forteller at mange som melder ifra om voldelige forhold er mest opptatt av at volden skal ta slutt. Ikke nødvendigvis at mannen skal bli dømt.

– Og da er det viktig å komme tidlig på banen og hjelpe kvinnene til å komme ut av forholdet. Her samarbeider politiet med mange forskjellige etater og fagfolk lokalt.

Minoritetsrådgiverens rolle

De siste årene har mange kommuner og skoler ansatt egne minoritetsrådgivere for å forhindre tvangsekteskap. Men vold og sosial kontroll fra foreldre er det ungdommer fra alle slags hjem og bakgrunn som opplever sier Chro Boran som jobber på Galterud skole i Drammen.

Chro Borhan

Chro Borhan er minoritetsrådgiver ved Galterud ungdomsskole i Drammen.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Det vi merker er jo at ungdommene er veldig bevisste på hva de forteller og ikke forteller. Mange har veldig høy terskel for å si ifra om det som er feil.

Derfor er det viktig at minoritetsrådgivere er stillinger som går over tid slik at elevene blir trygge og det kan oppstå gode relasjoner.

– Vi snakker om alt fra tvangsekteskap, til trusler og sosial kontroll. Jeg forteller dem om viktigheten av at respekt skal gå begge veier. Men når lovbrudd skjer er det noe helt annet. Da har jeg meldeplikt.