– Føler seg krenket av lærerne

Over 7000 skolebarn i Norge opplever å ikke bli respektert av lærere, viser elevundersøkelsen fra 2013. Det er alvorlig, mener mobbeombud.

Elever ved Drammen videregående skole

Elever ved Drammen videregående skole kjenner seg igjen i undersøkelsen.

Foto: Tove Bø / NRK

Nesten en halv million skolebarn har vært med på undersøkelsen, og drøye en prosent har svart at de ikke opplever å bli respektert av læreren.

– Det kan være ulike typer krenkelser, som sarkasme, bruk av ironi, eller at læreren er morsom på elevenes bekostning, sier mobbeombudet i Buskerud, Bodil Jenssen Houg.

Bodil Jenssen Houg

– Gruppeinndelinger er det verste for elevene, sier Bodil Jenssen Houg som ble ansatt som landets første mobbeombud.

Foto: Tove Bø / NRK

Lærerne krenker ofte uten å være klar over det. Et eksempel er å la elevene velge grupper selv. Det kan føre til at noen barn ofte ender opp alene.

– Veldig ofte kan noen ønske å jobbe alene. Får eleven lov til det, mener jeg det er en krenkelse. Hvis da læreren spør om eleven kan være med i en gruppe, har han både gitt fra seg autoriteten og godkjent elevens dårlige posisjon i klassen. Det er en svært alvorlig krenkelse, selv om den er ubevisst, mener Houg.

Les også: De voksnes ansvar

Lærere må ta større ansvar

Barn og unge som blir mobbet, sier at det å velge grupper selv, er noe av det aller verste de opplever.

– Da føler de seg ekstra alene og sårbare. Når de blir litt større, unngår de å møte opp de dagene de vet det skal deles inn slike grupper, sier Houg.

Når voksne krenker kan det forsterke mobbing fra medelever. I en tilsvarende undersøkelse fra Sverige har de i større grad vektlagt krenkelser fra voksne. Hvis læreren ikke tar problemet på alvor, legitimerer det krenkelser fra medelever, forteller mobbeombudet. Derfor mener hun lærerne må ta et større ansvar.

– De ungdommene og elevene jeg snakker med, sier at gruppeinndelinger er det aller verste, sier Houg.

Kjenner seg igjen

Førsteklassingene på Drammen videregående skole kjenner seg igjen. De kommer på flere situasjoner der elever opplever bli krenket av læreren.

– Hvis læreren bruker en dårlig elev i klassen som et eksempel overfor de andre, viser det hvor useriøs læreren er, sier en av elevene vi møter.

– Helt uakseptabelt

Terje Skyvulstad

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, liker ikke resultatene fra undersøkelsen.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik/NRK

Nestlederen i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, reagerer sterkt på elevundersøkelsen. Han mener det må konsekvenser for de lærerne som krenker elevene.

– Det er helt uakseptabelt at det skjer. Lærere som beviselig mobber elever, er ikke skikket til å jobbe i skolen, sier Skyvulstad.

Les også: