– Fattige foreldre må kontrolleres mer

Nav-støtte som egentlig skulle gått til klær, utstyr og fritidsaktiviteter til barn i fattige familier, blir i mange tilfeller sendt ut av landet eller brukt til å betale foreldrenes regninger, advarer samfunnsdebattant.

Havva Ince

Havva Ince jobber med integrering i Drammen, storbyen i Norge med mest barnefattigdom.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Foreldre som mottar sosialhjelp fra Nav, kan søke spesifikt om penger til utstyr, klær og kontingenter til barnas fritidsaktiviteter.

– Jeg er stadig i kontakt med innvandrerfamilier med dårlig råd, og har selv informert dem om denne muligheten. Men når jeg møter dem igjen og spør om de fikk kjøpt skiene de fikk penger til, har de innrømmet at de brukte pengene på andre ting, forteller Havva Ince.

Ince jobber med integrering i Drammen, storbyen i Norge hvor flest barn vokser opp i lavinntektsfamilier. I tillegg er hun bystyrerepresentant for Høyre og en aktiv samfunnsdebattant i innvandringsspørsmål.

– Nav har ikke kontroll med om pengene faktisk blir brukt på barna. Når man er fattig, og får fem-seks tusen ekstra for å kjøpe utstyr, kan det du egentlig hadde tenkt til å kjøpe fort bli nedprioritert, mener Ince som foreslår at foreldrene må levere kvittering for innkjøpene de har gjort.

– Jeg har opplevd at foreldrene heller bruker pengene til å betale en gjeld, eller at de sender det til et familiemedlem i hjemlandet som de mener trenger det mer enn at barna får bli med på en fritidsaktivitet.

Tillitsbasert system

Nav i Drammen deler ikke Inces bekymring.

– Vi hører om tilfeller hvor pengene ikke blir brukt på barna, men så hører vi også om mange foreldre som forteller at de bruker pengene på det de har søkt om, sier Kjersti Lieberg, som er rådgiver i Kompetanseteam Levekår i Nav Drammen.

Camilla Bock og Kjersti Lieberg i NAV Drammen

Kjersti Lieberg (t.v.) er rådgiver i Kompetanseteam Levekår i Nav Drammen. Her avbildet med kollega Camilla Bock.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Har dere noen kontroll med at pengene faktisk blir brukt til formålet?

– Ikke i etterkant av at pengene er betalt ut. Da har man en tillit til at foreldrene bruker støtten på det som det er fattet vedtak om. Men, dersom de søker om sosialstøtte på nytt, innhentes det kontoutskrift og da kan det bli stilt spørsmål ved innkjøp eller manglende innkjøp, sier Lieberg som mener det også er et ressursspørsmål.

– Jeg tenker det er mer nyttig å veilede bedre i forkant enn å ettergå vedtakene i etterkant.

– Sprer seg fort

– Hvis noen har opplevd at foreldrene har brukt pengene på en feil måte, så bør det helt klart innføres bedre kontrollsystemer i Nav, mener Masud Gharahkhani, drammenser og innvandringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Masud Gharahkhani

Masud Gharahkhani (Ap) mener NAV må få bedre kontrollsystemer.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

– Det er avgjørende at barn får delta på fritidsaktiviteter uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. Det er viktig for integrering og for å sørge for at fattigdom ikke går i arv.

Ettersom Nav ikke fører en kontroll med utbetalingene, er det vanskelig å si noe om hvor utbredt dette problemet er.

– Det er uheldig om det sprer seg i miljøet at denne muligheten finnes, at man kan søke om ekstra penger som gis uten ettersyn, for slik informasjon spres veldig fort, advarer Ince.