NRK Meny
Normal

– Fastlegene må legge inn flere pasienter

På legevakta står sengeposten tom mesteparten av døgnet. Fastlegene legger inn færrest.

Pasientrom legevakt

Det er åtte senger på legevakta for Drammensregionen. Det har det ikke vært fullt belegg en eneste dag siden åpningen i fjor høst.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Trygve Kongshavn

Fastlege Trygve Kongshavn i Drammen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

– Jeg tror skepsisen kommer av at vi ikke har erfaring med ordningen. En del pasienter må vurderes av en spesialist før vi vet om pasienten passer til å ligge på en sånn plass, sier fastlege Trygve Kongshavn i Drammen.

Kongshavn leder et prosjekt som skal bedre samarbeidet mellom sykehusene og fastlegene i kommunene.

Bare 20 prosent av plassene ved legevakta for Drammensregionen har vært i bruk siden åpningen 1. september 2013. Målet er at færre pasienter skal legges inn på sykehus, men hittil har ikke antallet sykehusinnleggelser gått ned.

Les: Pasientsenger står tomme

Skeptiske fastleger

Legevakta er eid av fem kommuner, blant annet Drammen. Helsesjef Anniken Blichfeldt Muren forteller at de har møtt skepsis blant fastlegene.

– Før vi startet var det spørsmål om vi har de riktige pasientene til tilbudet, og noen mente at vi ikke hadde det. Det er absolutt i ferd med å snu.

Anniken Blichfeldt Muren

Helsesjef Anniken Blichfeldt Muren i Drammen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Helsesjefen sier de jobber med å få ut informasjon til fastlegene om ordningen. Blant annet reiser kommunelegen rundt og snakker med fastlegene.

– Fastlegene er helt sentrale. En intensivering av informasjonsarbeidet er bra, i tillegg til å vise til gode resultater, sier Blichfeldt Muren.

Drammen kommune har døgnplasser på Drammen helsehus i tillegg til sengeposten på legevakta.

– Vi trenger mer tid

Trygve Kongshavn tror sengeposten på legevakta vil fungere bra på lang sikt.

– Jeg tror det er en prosess som må inn i vår arbeidsmetode som fastleger. Et godt samarbeid med kommunene vil gjøre at dette går seg til litt etter litt, sier Kongshavn.

Pasient- og brukerombud Anne-Lene Arnesen mener derimot at legene har fått nok tid.

– Når sengene er oppe og står, bør alle kjenne til at de skal brukes. Fastlegene har ansvar for sin egen kompetanseheving og må følge med i tiden, sier pasient- og brukerombud Anne-Lene Arnesen.