– En del av disse bekymringene er alvorlige

Politiet i Søndre Buskerud har fått 50 bekymringsmeldinger om radikalisering det siste halve året, og de skulle gjerne hatt mer ressurser.

ISIL-medlemer i Tel Aybad i Syria.

FREMMEDKRIGERE: Å forhindre at nordmenn blir fremmedkrigere er noe av det politiet jobber for å forhindre.

Foto: STRINGER / Reuters

Politiet i Søndre Buskerud har mottatt 50 av de 300 bekymringsmeldingene som har kommet det siste halve året om personer som er i ferd med å bli radikalisert.

– En del av disse bekymringene er alvorlige, sier radikaliseringskontakt Stian Vatnedal.

Vatnedal er en av sju stykker her i landet som er ansatt i 100 % stilling for å jobbe med å forebygge radikalisering og forebygge rekruttering av fremmedkrigere.

– Skulle gjerne hatt mer ressurser

Radikaliseringskontaktene er opprettet slik at radikalisering skal oppdages og stoppes allerede i den enkelte kommune. Dersom ikke PST ser at alvorlighetsgraden er stor nok, er det opp til politiet å gripe inn.

– Vi har fått inn flere meldinger enn vi trodde vi skulle få, sier Johan Brekke, konstituert politimester i Drammen.

Johan Brekke

Politimester Johan Brekke i Søndre Buskerud politidistrikt.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Føler du at dette er håndterlig?

– Problemstillingen er så viktig og så stor at jeg skulle gjerne hatt mer ressurser på det feltet, sier Brekke.

Justisdepartementet: vi har nok ressurser

Radikaliseringskontaktene skal være bindeleddene mellom lokalsamfunnet og PST.

– På nåværende tidspunkt mener jeg vi har nok ressursgrunnlag for å håndtere de sakene som kommer inn. Men det er avhengig av god nyhetsflyt mellom politidistriktet og PST, sier Jøran Kallmyr, statssekretær i justisdepartementet.

Kalmy synes det er bra at politiet får inn så mange tips.

– Det er bra at folk sender inn meldinger, det viser at folk er obs på problemstillingen. PST har fått 35 nye stillinger i nasjonalbudsjettet i 2015, så man har oppbemanna sikkerhetsmyndighetene til å kunne håndtere denne situasjonen.

Varierende meldinger

Meldingene politiet får inn er fra foreldre, venner og skole.

– Innholdet varierer fra ting som vi må ta på stor alvor til ting som er mindre alvorlig. Men terskelen for å ta kontakt og gi beskjed skal være lav, så det er veldig bra at det blir gjort, slik at politiet får sjekka det ut, sier Brekke.

– Ofte går det på at en person ytrer seg på en veldig spesiell måte, eller ikke ønsker å stå i jobb fordi det ikke passer ens politiske sympatier.

Se Brennpunkts dokumentar om en vanlig norsk gutt som ble fremmedkriger:

Foreldrene til norske fremmekrigere fortviler. Hva kan myndighetene gjøre for å hindre ungdom fra å bli IS-krigere? I Brennpunktfilmen "Min sønn, fremmedkrigeren" møter du foreldre som har mistet sine sønner i Syriakrigen. De har mange ubesvarte spørsmål.