NRK Meny
Normal

Drammen Taxi får svi på pungen hvis de ikke leverer

Drammen Taxi vil heretter få svi på pungen hvis det kommer klager på pasienttransporten.

Jarle Hovland, avdelingsleder Pasientreiser

– Drammen Taxi har ikke innfridd. Det sier Jarle Hovland, som er avdelingsleder i Pasientreiser.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Drammen Taxi har ikke innfridd. Det følger vi nå opp.

Det sier Jarle Hovland, som er avdelingsleder i Pasientreiser.

Mandag formiddag overleverte han personlig et brev fra Vestre Viken Helseforetak til ledelsen i Drammen Taxi, der det går fram at Pasientreiser heretter vil begynne å kreve prisavslag for ethvert avvik fra avtalen.

Klinikkdirektør Inger Lise Hallgren

Inger Lise Hallgren, klinikkdirektør for Prehospitale tjenester i Vestre Viken Helseforetak.

Foto: Vestre Viken Helseforetak

Klinikkdirektør Inger Lise Hallgren i Vestre Viken Helseforetak skriver i brevet at hun ikke ser for seg at de vil fortsette samarbeidet når avtaleperioden går ut i juni neste år.

Kontrakten er verd 25 millioner

Drammen Taxis kontrakt med Pasientreiser er verd 25 millioner kroner i året, og avtalen utløper den 30. juni neste år.

Pasientreiser har nå gjort en vurdering av samarbeidet, blant annet på bakgrunn av at det i årets tre første måneder, var registrert 300 avvik på pasientkjøringen.

Asif Khalil, som er styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, mener det ikke er registrert mer enn 100 avvik i denne perioden, men han sier at det uansett er for mye.

Klagene på drosjeselskapet handler om manglende geografikunnskaper, språkproblemer, manglende service, og dårlig punktlighet.

Ved utgangen av august i år, hadde Pasientreiser registrert til sammen 592 avvik, en økning fra i fjor, da det ble meldt inn 529 avvik.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Drammen Taxi

Det skal mye til for at Pasientreiser fornyer avtalen med Drammen Taxi når den går ut i juni neste år. Det skriver klinikkdirektør Inger Lise Hallgren i Vestre Viken Helseforetak i et brev til Drammen Taxi.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Får svi på pungen

Pasientreiser kunne valgt å gå ut av kontrakten med kort varsel, men har bestemt seg for å fortsette samarbeidet.

– Kontrakten løper til 30. juni neste år. Vi vil i perioden fram til det vurdere om Drammen Taxi er verdig en ny avtale. Hvis de ikke innfrir, og tilfredsstiller våre krav til nulltoleranse, så vil vi kreve prisavslag i henhold til avtalen vi har med dem, sier Hovland.

Jarle Hovland, avdelingsleder i Pasientreiser

Jarle Hovland, avdelingsleder i Pasientreiser.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Fra den 1. oktober vil Pasientreiser kreve fem prosent i avslag på det månedlige oppgjøret, dersom det blir registrert avvik. Hvis Drammen Taxi ikke klarer å få slutt på avvikene, vil Pasientreiser stramme til skruen enda mer. Da vil de øke prisavslaget med fem prosent hver eneste måned fram til avtalen går ut i juni neste år.

Om Drammen Taxi får fortsette å drive med pasienttransport, er høyst usikkert.

" Med de problemer vi har hatt ser vi for oss at vi ikke kommer til å forlenge avtalen ut over 1. juli 2013, med mindre vi opplever at kravene blir etterlevd over lengre tid."

Det skriver klinikkdirektør Inger Lise Hallgren ved Prehospitale tjenester i Vestre Viken Helseforetak.

– Glad for tilliten

Styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, Asif Khalil, sier han er glad for at helseforetaket har vist dem tillit.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Asif Khalil

Asif Khalil, som er styreleder og daglig leder i Drammen Taxi, sier han er glad for at helseforetaket har vist dem tillit.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Jeg konstaterer at Vestre Viken har vist oss den tillit at de faktisk forlenger avtalen, i henhold til den avtalen vi har, fram til juni 2013.

– Men samtidig er Vestre Viken klar med ris bak speilet?

– Vi jobber kontinuerlig, systematisk, for å få avvikene til et minimum. Dette er noe vi kommer til å ta fortløpende, og vi har allerede en beredskap på plass, sier Khalil.

Asif Khalil sier at Drammen Taxi vil sette i verk sanksjoner overfor sjåfører som sier nei til turer som er knyttet til Pasientreiser.

– Klarer dere å få ned avvikene? Det er mange avvik i dag, og det er en lang vei fram.

– Vi jobber systematisk med avvikssituasjonen, men vi har behov for å tydeliggjøre hva som er et avvik. Her snakkes det om avvik som skyldes forsinkelser, hovedsakelig forsinkelser.

– Det er en del andre avvik også. Hvordan tar dere fatt i dem?

– Alle avvik er et avvik for mange. Vi jobber systematisk med å luke ut det vi mener er uheldig atferd.

– Hvis det ikke blir færre avvik, vil Pasientreiser ha rabatt. Hva sier du til det?

– Vi har som målsetting å redusere antall avvik dramatisk, og dette har vi en plan for, sier Asif Khalil.

Drosjer ved Drammen Sykehus

Asif Khalil sier Drammen Taxi vil reagere overfor sjåfører som sier nei til turer for Pasientreiser.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK