NRK Meny
Normal

– Det kan bli omfattende protester

Samarbeidrådet for biologisk mangfold, SABIMA, varsler kraftig motstand mot utbyggingen av Ringeriksbanen og E16, hvis ikke regjeringen og samferdselsministeren tar hensyn til viktige våtmarksområder.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fikk se Steinsletta i Hole fra lufta under befaringen onsdag.

Foto: Frode Johansen / Ringerikes Blad

Onsdag var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på befaring i området der det er planlagt at det skal bygges ny Ringeriksbane og ny E16.

Han står fast på at byggestart bør bli i 2018, og allerede neste år skal valget av trase tas. Til NRK.no sa samferdselsministeren at han mener det har vært utredet ny vei og bane altfor lenge, og at det er på tide å bestemme seg.

– Mange vil bli fornøyd, mens noen vil bli misfornøyd. Uansett hva vi velger så har alle traseene ulemper og vil ha konsekvenser for miljøet, sa Solvik-Olsen.

Les også: Solvik-Olsen ber om raskere vei og bane

Store konsekvenser

Christian Steel er biolog i Sabima

Christian Steel er biolog og generalsekretær i SABIMA, som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

Foto: SABIMA

Generalsekretær Christian Steel i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA, mener det er bra samferdselsministeren nå har vært på befaring. Han påpeker imidlertid at konsekvensene av en utbygging i verdifulle våtmarksområder er store.

– Vi har ingenting imot at det tas en rask avgjørelse, men det er altfor lettvint å si at noen blir skuffet. Her snakker vi om store inngrep i nasjonale naturverdier, og de veitraseene de synes å være mest interessert i, er de som går hardest ut over de viktige våtmarkene og kulturlandskapene i området, sier Steel.

– Noe man drev med i gamle dager

Fem mindre områder er allerede vernet langs Tyrifjorden. Et større område har blitt foreslått vernet, men så langt er ikke forslaget gjennomført.

Våtmarksområdene er viktige ved store nedbørsmengder, for å regulere vannstanden, hevder Steel. I kulturlandskapet rundt våtmarkene er det i tillegg store mengder insekter som er viktige for pollineringen i landbruket.

– Disse verdiene er unike i landssammenheng. Å bygge firefelts motorvei gjennom slike områder var noe man drev med i gamle dager, sier Steel.

Solvik-Olsen hevdet at det tidligere er valgt gode løsninger gjennom våtmarksområder, blant annet i Hedmark der ny E6 skal gå gjennom et vernet område i Åkersvika i Hamar.

– Det var absolutt ingen god løsning. Veien skal gå tvers gjennom et naturreservat, og det var en av de dårligste løsningene de kunne valgt, sier Steel.

Les også: – Tenk alternativer

Varsler omfattende protester

Tidligere har SABIMA kontaktet Ramsar-konvensjonen, som er en internasjonal miljøvernavtale. Norge var et av de første landene som i 1974 skrev under på avtalen. 1880 områder er vernet gjennom avtalen, og generalsekretæren i Ramsar har krevd innsyn i alle tilgjengelige dokumenter om konsekvensene utbyggingen av vei og jernbane vil ha for miljøet. De har også bedt om å få komme på en befaring.

– Det tyder på at denne internasjonale konvensjonen tar dette veldig alvorlig. De ser de negative miljøkonsekvensene, og de vil kreve å få se alternativene, som vi vet finnes, sier Steel.

SABIMA mener regjeringen må bygge ut E16 langs den eksisterende traseen, fordi ulempene da blir langt mindre. Hvis regjeringen ikke velger en løsning til beste for miljøet, kommer Sabima til å sette hardt mot hardt.

– Det kommer til å bli omfattende protester, hvis de velger de verste miljøløsningene i dette området, sier Steel.

Sangsvane på vingene

Sangsvaner er en av artene som kan bli berørt av utbyggingen.

Foto: Tom Andre Michael