NRK Meny
Normal

– Det er for tøffe taxi-krav

Drammen Taxi vurderer å ikke delta i anbudskonkurransen om pasientkjøringen i Nedre Buskerud.

Pasientreiser

Årlig kjøres opp mot 170 000 pasienter til og fra sykehus eller annen behandling.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Drammen Taxi er trolig det eneste selskapet som er stort nok til å gi et samlet tilbud på hele kjøreoppdraget.

Omfattende krav

Odd-Ivar Gjersvik

Odd-Ivar Gjersvik

Foto: Raymond Dalen / NRK

Daglig leder Odd-Ivar Gjersvik mener kravene Vestre Viken helseforetak stiller er så omfattende og strenge at han ikke er sikker på at de kan gi et tilbud.

– Vi risikerer strenge økonomiske straffer hvis vi ikke klarer å oppfylle kontrakten ett hundre prosent. Hvis vi kommer for sent til en pasient fordi det er en halv meter snø på veien, blir vi straffet for det. Det hjelper lite at vi har både spade, kjetting og annet spesialutstyr i bilen, hvis det står tre andre biler på tvers i veien foran oss. Da kommer vi ikke frem, men det regnes som kontraktsbrudd like fullt, sier han.

Snudd på hodet

Mange pasienter som skal ha behandling har krav på transport til og fra sykehus, røntgen eller andre helsetilbud. Det er 160 – 170 tusen slike drosjeturer hvert år, og Drammen Taxi har stått for denne kjøringen i Nedre Buskerud. Men i mange tilfeller har drosjene kommet for sent, ikke kommet i det hele tatt, eller ikke funnet frem.

Såpass mye feil var det, at avdelingen Pasientreiser i Vestre Viken helseforetak, valgte å holde tilbake deler av betalingen.

Dilemmaet var at Drammen Taxi var den eneste bedriften som var stor nok til å ta dette oppdraget. Derfor var det umulig å si opp kontrakten, dersom pasientreiser skulle ønske det. Nå er situasjonen snudd på hodet

– Vi teller på knappene. Både fordi det er en så kortvarig kontrakt, og fordi straffen for såkalte avvik er så streng. Kommer vi for sent til en pasient, og det skjer flere ganger, kan Pasientreiser holde tilbake så mye som 20 prosent av oppgjøret. Det blir mange millioner i året, sier Gjersvik

Deler opp

Jarle Hovland

Jarle Hovland

Foto: Raymond Dalen / NRK

Daglig leder for Pasientreiser i Vestre Viken, Jarle Hovland, er ikke enig i at de stiller urimelige krav.

– Jeg kan ikke forstå det. Vi forvalter offentlige penger, og de må vi ta vare på best mulig. Vi må sørge for at vi får de beste tjenestene og det beste tilbudet, sier han

Spørsmålet er hva som skjer dersom den største aktøren, Drammen Taxi, ikke vil levere tilbud.

Jarle Hovland sier Pasientreiser uansett kommer til å vente og se hva som kommer av tilbud, men at det ikke nødvendigvis må være en stor aktør på banen for å løse oppdraget.

– Nei, og det er derfor vi har lagt opp anbudet slik at det er mulig å gi tilbud på mindre deler av det. Vi er ikke nødvendigvis avhengige av en stor aktør. Vi får se hvem som sender inn tilbud, så får vi ta det derfra, sier Hovland.

Kan leve uten

Pasientkjøringen står i dag for mellom 15 og 20 prosent av omsetningen i Drammen taxi. Taxileder Gjersvik tror selskapet godt kan klare seg uten.

– Hvis dette skulle gå til en av de andre taxiselskapene, som er mye mindre enn oss, vil det nok ta det meste av kapasiteten deres. Da vil nesten vi være de eneste som kan ta oss av den vanlige taxikjøringen. Det er kjøring til full taxameterpris, og som er mer lønnsom enn pasientkjøringen.

– Men har ikke dere som det største taxiselskapet et visst samfunnsansvar for å gi et godt tilbud til pasienter?

– Vi skal ta vår del av ansvaret, men ikke til hvilken som helst pris. Som leder for selskapet kan jeg aldri anbefale våre sjåfører og eiere å gå inn i en kontrakt der vi taper penger og i verste fall går konkurs, sier Gjersvik