– Det er et klart lovbrudd

Tretti tamrein i Nordfjella villreinområde er på ulovlig grunn om vinteren. De kan blande seg med villreinen i området.

villrein på Hardangervidda

Fylkesmannen i Buskerud vil nå gripe inn for å hindre at tretti tamrein blander seg med villreinflokkene i Nordfjella.

Foto: Bjørg Nord

– Vi er blitt informert om den aktiviteten, og hvis omfanget er som det blir opplyst så er det tilsynelatende i strid med reindriftslov og regional plan for Nordfjella villreinområde, sier Even Knutsen hos Fylkesmannen i Buskerud.

Even Knutsen, Fylkesmannen i Buskerud

Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud, Even Knutsen, sier de vil ta tak i saken.

Foto: Christofer Kjos Gabrielsen

Han viser til et brev fra Miljødirektoratet som peker på at driftsansvarlig på Geiteryggen Turisthytte har en privateid tamreinflokk. Siden midten av 90-tallet skal flokken ha fått utviklet seg fra noen få kjørerein til å bli en flokk på i underkant av 30 vinterdyr.

Nasjonalt villreinområde

Miljødirektoratet ønsker ikke sammenblanding av tam- og villrein.

– Det vi i første omgang kan gjøre er å få bragt på det rene hvor vidt denne virksomheten er av det omfanget som er opplyst, og det ber vi da vedkommende som har disse dyrene om å gjøre, sier Knutsen og legger til:

– I den regionale planen så er det en retningslinje som sier at tamreindrift i villreinområdet ikke skal tillates. Og i reindriftsloven er det krav om konsesjon og at en slik konsesjon ikke bør gis i et villreinområde.

– Ikke noe å diskutere

Martin Lindal

Martin Lindal sier saken er et klart lovbrudd.

Foto: Tove Bø / NRK

– Vi regner med at ansvarlige myndigheter tar tak i problemet. Dette er et lovbrudd. Det har Miljødirektoratet slått fast i brevet, sier leder i Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd, Martin Lindal.

– Sist vi hadde møte i villreinnemda sa representanten for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane at han, sammen med Fylkesmannen i Buskerud, skulle ta fatt i saken.

– Regner du med at de ordner opp?

– Ja, det regner jeg med. Dette er jo ikke noe å diskutere. Det er et klart lovbrudd.

Driftsansvarlig ved Geiterygghytta, Jan Eira, har blitt kontaktet og orientert om saken en rekke ganger av NRK, men ønsker ikke å uttale seg.