– De spyttet og sperret veien for meg

Flytting av mobbere skjer svært sjelden i norske skoler. For 17 år gamle Kaja ble mobbingen uutholdelig.

Kaja er 17 år og trives på en vgs i Buskerud. Hun, som ble mobbet, endte med å bytte skole

FLYTTET: Kaja er 17 år og trives på den nye skolen. Etter å ha blitt mobbet siden ungdomsskolen var det hun som endte med å bytte skole når mobbingen fortsatte på videregående.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– Det skal være mye som er gjort før du kommer så langt, men at det aldri skal bli brukt er jeg kritisk til, sier Norges første mobbeombud, Bodil Houg.

Hun hevder det er 39.000 elever som mobbes i Norge, og når et barn blir mobbet ender det ofte med at mobbeofferet må bytte skole.

En gang

I 2014 kom det en presisering i opplæringsloven om at barn som mobber andre kan flyttes. Mobbeombudet var kritisk til ordningen da den kom, men reagerer nå på at ingen bruker muligheten til å flytte mobbere. I løpet av de fem åre hun har jobbet som mobbeombud har hun bare opplevd det en gang.

– Jeg mener dette er et tiltak som er svært overkommunisert fra politisk hold, men som sjelden brukes i praksis, sier Houg.

Det finnes ingen konkrete tall på hvor mange mobbere som er flyttet på landsbasis, men ifølge mobbeombudet i Buskerud så er det svært få.

Samtaler hjalp ikke

På en videregående skole går 17 år gamle Kaja. Hun ble mobbet på ungdomsskolen.

Mobbeombudet i Buskerud, Bodil Houg. Utenfor NRKs lokaler i Drammen

Svært få av elevene som mobber andre flyttes til nye skoler. Skolene tar ikke ofte nok i bruk lovverket, mener mobbeombudet i Buskerud. Hun reagerer på at rektorer og skole ikke velger å ta i bruk opplæringsloven som gir muligheten til å flytte en mobber når det er nødvendig.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

– De plaget meg på skolen og i sosiale medier. De spyttet og sperret veien for meg og sendte meg stygge blikk, forteller hun.

Kaja sa fra til skolen og hadde flere møter med dem, også sammen med sin mor, men det hjalp ikke.

– Jeg vet at skolen prøvde å gjøre noe og at de hadde noen samtaler med mobberne, sier 17-åringen.

Mobbingen fortsatte

– Da jeg startet på videregående tenkte jeg at det blir en helt ny start, men så kom jeg på skole med flere av mobberne. Skoleåret startet da med at de satte ut en del rykter om meg, forteller Kaja.

Selv om hun også her sa fra til skolen så stoppet ikke mobbingen. Etter førsteklasse fikk Kaja nok og byttet skole selv. Mobbeofferet byttet altså skole, mens mobberne var igjen.

Det er mange lignende historier over hele landet.

– Jeg får dessverre mange henvendelser fra barn og deres foreldre som opplever at mobbingen fortsetter selv om det har blitt tatt opp og jobbet med på riktig måte. Det er en voldsom krenkelse for en har jo sagt fra. Jeg skjønner at det er lett å gi opp i en slik situasjon, forteller Bodil Houg.

Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal i Drammen kommune

Utdanningsdirektøren tror det sitter langt inne for rektorer å flytte mobbere.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Har aldri flyttet

I Drammen kommune har det vært flere tunge mobbesaker, og utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal innrømmer at de aldri har flyttet en mobber til en annen skole.

– Jeg tror rektorene opplever at regelverket er krevende. Det stilles mange krav før en skole kan flytte en elev og en del kvier seg for å benytte sanksjonsmiddelet.