Normal

– Dårlig marked for tjuvgods

Antall anmeldte tyverier har gått ned i Søndre Buskerud politidistrikt. Velstand og opprustning i alarmbruk kan være årsaken. Samtidig ser vi en økning i den økonomiske kriminaliteten.

Jan Erik Strøm

Visepolitimester Jan Erik Strøm gleder seg over nedgang i vinningskriminalitet, og mener den generelle norske velstanden har nær fjernet markedet for tjuvgods.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

– Jeg tror ikke det er et marked for å selge tjuvgods lenger, folk har det meste de trenger, sier visepolitimester i Søndre Buskerud politidistrikt, Jan Erik Strøm.

Han mener at teknologien som hindrer innbrudd hjemme hos folk også har tatt store steg framover. Innbruddsalarmer og startsperrer på moderne biler gjør grovere tyverier vanskeligere. Straffesakstallene for 2014 bekrefter dette.

Illustrasjon av lommetyveri

På tross av færre vinningssaker merker politiet at usikrede verdier, som lommebøker, fremdeles er et mål for kriminelle.

Foto: Hanne Tungen

– Det er likevel en økning i lommetyverier, men vi ser en dreining mot større økonomisk kriminalitet, som bedragerier. Det er prisen vi betaler for at noe minker, sier Strøm.

Oppklarer flere saker

Som følge av det endrede kriminalitetsbildet har oppklaringsprosenten økt. Søndre Buskerud politidistrikt oppklarer nå over 45 prosent av sakene de etterforsker. Landsgjennomsnittet riksadvokaten har krevd er på 38 prosent.

– Når det blir mindre vinningsforbrytelser, som vi har slitt med å oppklare, så øker oppklaringsprosenten. Dessuten merker vi nok at vi har fått noe mer ressurser under de siste to regjeringene, forteller Strøm.