NRK Meny
Normal

– Bør vurdere å flytte fra Utøya

Fremskrittspartiet mener AUF bør vurdere å flytte fra Utøya.

Utøya

Utøya er AUFs leirsted i Tyrifjorden, men mange har innvendinger mot planene om fornyelse av stedet.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Fremskrittspartiets medlem i planutvalget i Hole kommune, Atle Haglund, mener AUF bør vurdere å flytte fra Utøya.

Fremskrittspartiets medlem i planutvalget i Hole kommune, Atle Haglund.

Fremskrittspartiets medlem i planutvalget i Hole kommune, Atle Haglund, mener det ikke er noen selvfølge at Utøya skal være AUFs leirsted.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Ja, det er kanskje best slik. Utstranda er et så lite sted med så spredt befolkning og det er mange hensyn og ta. Med tanke på alle klagene er det kanskje best om AUF finner seg et helt nytt sted.

Selv om AUF har hatt som mål å bygge opp Utøya igjen etter terroren 22. juli 2011, så er det ikke for sent å tenke helt nytt, mener Haglund.

– Ja, i forhold til naboene og alle klagene som har kommet i vårt lille distrikt, så synes jeg det.

Kommet mange klager

I midten av juni vedtok politikerne i Hole ny reguleringsplan for Utøya, men det er kommet inn flere klager de siste ukene og politikerne skal nå vurdere om det er gjort saksbehandlingsfeil.

AUF-landsby på Utøya

AUF ønsker å bygge en landsby på Utøya, det er mange innvendinger mot planene.

Foto: MIR/fantasticnorway.no/Erlend Blakstad Haffner / NTB scanpix

Haglund sier han vil stemme for å utsette saken om ny reguleringsplan for Utøya som kommer opp i kveld i plan- og miljøutvalget mandag kveld. Og han tror det blir resultatet.

– Jeg har en magefølelse av at dette er en så stor sak at man ønsker en utsettelse.

Les også : Må behandle Utøya-planer på nytt

Selv om utvalget er et teknisk utvalg som ikke skal gå inn i nye synspunkter, synes Haglund det er riktig å utsette saken og kanskje la et høyere organ behandle saken på nytt senere.

– Du må ta menneskelige hensyn synes jeg, i en så spesiell sak som mange har klaget på. Man har ikke lyst til å høre på bygda senere at du var en av dem som stemte for og ikke tenkte på dem rundt deg.

– Kun teknisk vurdering

Ifølge Heming Herdlevær, plan- og utviklingssjef i Hole kommune skal ikke politikerne mandag kveld ta stilling til nye momenter i saken.

– Nå kan de bare se om det er gjort saksbehandlingsfeil, eller om det er gjort helt urimelige vurderinger i saken tidligere.

Heming Herdlevær, plan- og utviklingssjef i Hole kommune.

Heming Herdlevær, plan- og utviklingssjef i Hole kommune.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Så utvalget skal ikke vurdere nye meningsytringer?

– Nei, i grunnen ikke.

Kommunen kan ikke se at det er gjort saksbehandlingsfeil, sier Herdevær.

– Har de som har sendt inn klager misforstått noe?

– Nei, det er ikke gitt at alle vet hva det kan klages på, og det er ikke så rart at det har kommet inn klager på alle stadier i en slik prosess.