NRK Meny
Normal

– Artene i fjellet har det ikke bra

Artene som lever på fjellet trues av klimaendringer. Stadig flere at dyreartene vi har i høytliggende strøk havner på "Rødlista". Det finnes heller ingen enkle løsninger på problemet, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Ryper er gode på kamuflasje

Rypebestanden er nå rødlistet, det betyr at den står i en viss fare for å bli utryddet i Norge. Men fuglene er slett ikke alene om å være i faresonen.

Foto: Siv-Helen Alterskjær

– Artene som lever i fjellet har det ikke bra for tida. Det gjelder ikke bare de jaktbare artene, det er en nedadgående trend for mange arter, sier Webjørn Svendsen, viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

I går ble Norsk rødliste for arter offentliggjort. På den står de dyrebestandene som i ulikt omfang står i en viss fare for å dø ut. Og her finner vi flere av de kjente og kjære dyrene vi har i Norge.

Webjørn Svendsen

Webjørn Svendsen, viltkonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, forventer at myndighetene bidrar til mer forskning på hvorfor bestandene av flere arter minker i store deler av Norge.

Foto: Arnulf Møllerstad / NRK

– Vi har registrert nedgang i fjellrevbestanden over en lang periode. Gjøken er i sterk nedgang. I tillegg er jaktbare arter som lirype og fjellrype, hare og ærfugl i fare. Dette er et tydelig signal på at noe ikke er bra, sier viltkonsulenten.

– Ingen enkle løsninger

Rødrev

Mange jegere tror rødreven har sin den av skylden for mindre rypebestander i flere fjellstrøk i Norge.

Foto: Jan Ove Gjershaug / NINA

Årsaken til at dyra blir færre er det stor usikkerhet om. Det viser seg også at dyra på fjellet sliter mer enn dyra som lever i skogen.

– En sterk hypotese er at klimaendringene har en del av skylda. Både temperaturøkning, heving av tregrensen og endringer i beiteområdene påvirker dyrene. I tillegg ser vi gjengroing i andre områder.

– Men hva kan nå gjøres for å få opp dyrebestandene?

– Det finnes dessverre ingen enkle løsninger. Mange etterlyser raske tiltak som å jakte ned rødrev og mår. Men så enkelt er det ikke, sier Svendsen.

Norges Jeger- og Fiskerforbund. håper et omfattende forsknings- og overvåkningsarbeid kommer i gang.

– Slik vi får best mulig kunnskap om hvorfor bestandene utvikler seg som de gjør. Rødlista medfører i alle fall at myndighetene får ansvar for å forvalte de truede artene og må sette i gang forskning som kan gi oss svar på hvorfor denne negative utviklingen har skjedd, sier Svendsen.