7000 signalfeil forhindrer toget

Signalfeil som fører til full stans i togtrafikken, er alle togpendleres mareritt. I fjor førte disse feilene til at norske tog totalt ble 3300 timer forsinket.

Signalfeil Lier-tunnelen

Forsinkelser i togavgangene fra Drammen.

Foto: Idar Edvin Krogstad / NRK

Nær 7000 signalfeil førte til at norske tog ble forsinket i fjor. Det viser tall NRK har fått tilgang til. Jernbaneverket lykkes delvis i kampen mot signalfeilene.

Gjør sitt beste for å redusere

Sverre Kjenne

Sverre Kjenne, direktør for Signal og Tele i Jernbaneverket.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– En signalfeil kan være en pære som ryker, en kortslutning av en ledning, eller en stein i en veksel. Det er et veldig vidt spekter av grunner, forteller direktør for Signal og Tele i Jernbaneverket, Sverre Kjenne.

Sverre og hans kolleger jobber daglig for å oppdage og reparere signalfeilene i togtrafikken. Innsatsen deres førte til 600 færre forsinkelsestimer i fjor, sammenlignet med året før.

– Jeg tenker at vi må gjøre vårt beste for å redusere signalfeilene, sier han.

Lys i enden av tunnelen

Venter på toget

Togkaos på Drammen stasjon.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Det er ca. 7000 signalfeil på norsk jernbane i løpet av et år, og halvparten av disse fører til forsinkelser. Snart skal det investeres milliardbeløp i en oppgradering av signalsystemet, men det vil ta tid.

– Den store fornyelsen kommer fra 2022 og utover. Oslo planlegger vi å ta i 2026, så effekten av fornyelsen, hvis du ser på feil og forsinkelsestimer vil først komme etter det, sier Sverre.

– Hvordan blir hverdagen for togpassasjerene når dette systemet er oppe og går?

– Det vi håper og jobber for er at punktligheten skal bli ytterligere forbedret. I dag har vi en punktlighet på over 90 prosent. Derfor må målsettingen vår være å dra den opp enda noen prosentpoeng, avslutter Sverre.