650 millioner på skole

Buskerud fylkeskommune satser 650 millioner på skole, og i Porsgrunn blir ingen skoler nedlagt. Det kommer fram i budsjettforslagene fra de to kommunene.

Fylkesrådmann i Buskerud Matz Sandman, og rådmann i Porsgrunn Egil Johansen, la fram forslag til budsjett i de to kommunene for neste år. Rådmann i Porsgrunn Egil Johansen mener den økonomiske krisen i Porsgrunn kommune er over. Ingen krise

15 nye klasser

Nå kommer den nye videregående skolen i Hurum, som har vært utsatt i flere år. Og samtidig skal også Røyken videregående få sin lenge etterlengtede utvidelse. De to videregående skolene på Hønefoss slås sammen til en stor skole, det samme skjer med Drammen videregående og Strømsø videregående, som får nye lokaler på Marienlyst i Drammen.

St. Hallvard videregående i Lier får nye lokaler til musikk, dans og drama, og det blir nybygg ved Rosthaug videregående i Modum. Og ombyggingen på Åssiden videregående i Drammen skal fortsette.

Neste år skal det opprettes hele 15 nye klasser ved de videregående skolene og 100 flere lærlinger får tilbud om læreplass. Og det blir altså gratis lærebøker med tiden, gradvis innført fra neste år og fram til 2010.