500 mill til E134

Regjeringen vil prioritere å bygge ny E134 fra Damåsen til Saggrenda, og foreslår at det skal brukes 500 millioner i 2015.

Jan Tore Sanner

Kommunal - og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skålte for ny E134.

Foto: Jan-Erik Wilthil / NRK

Regjeringen tar sikte på at forslag om delvis bompengefinansiering blir lagt fram for Stortinget i løpet av 2015.

Det er lagt opp til anleggsstart i mai 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. Av de 500 millionene som settes av i år, skal 300 millioner komme fra bompengeselskapet.

– Svært gledelig

– Jeg er veldig glad, for nå kommer vi endelig i gang. Det er en sak jeg har jobba med i elleve år som ordfører, og flere år før det, sier Kongsberg-ordfører Vidar Lande.

Vidar Lande, ordfører i Kongsberg kommune

Kongsberg-ordfører Vidar Lande.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

– Det er gjort en betydelig jobb fra mange fram til nå, så at det nå kommer penger, er gledelig.

– Hva betyr dette for Kongsberg-samfunnet?

– Det er helt avgjørende for videre vekst og utvikling. Nå står trafikken og stamper mellom bygater forbi skoler og hemmer Kongsbergs vekst.

– Var dette veldig overraskende?

– Man kan aldri være sikker, men jeg må si jeg hadde vært utrolig skuffet og forbannet hvis det ikke hadde kommet penger, for det er lagt ned et betydelig arbeid fra den rødgrønne regjeringen i to perioder. Regjerningen måtte levere i dag, sier Lande.

Dette er kun et forslag til budsjett. Er du helt trygg på at det blir realisert?

Jeg skulle like å se den som tør stemme i mot.

– En jubeldag

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner slo slike godt til med å slå fast at dagen i dag er en jubeldag.

– Nå kommer vi i gang med denne viktige strekningen mellom Damåsen og Saggrenda. Det betyr at reisetiden blir halvert og at det blir større trafikksikkerhet. Det er også et viktig tiltak for Kongsberg, fordi de nå får lagt veien utenfor byen, sier Sanner.

Regjeringen satser også på videre planlegging av ny Ringeriksbane mellom Sandvika og Hønefoss, med forslag om en bevilgning på 25 millioner kroner. Dette er en del av styrkingen av Intercityforbindelsene på Østlandet.

Begeistring også i Hole

Også ordfører Per Berger i Hole er fornøy med statsbudsjettet.

– Når det gjelder samferdsel og tiltak hos oss, så ser det ut til at det er satt av midler til Ringeriksbanen og E16, til fortsatt planlegging. Det samme gjelder Jevnaker - Olum. Dette er positivt for framtida til hele Ringeriksregionen, også Hole for Hole, sier Berger.

Les mer: Statsbudsjett 2015 Buskerud

Ordfører Per Berger i Hole

Ordfører Per Berger i Hole.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Penger til planlegging av Riksvei 23

Ordførerene i Lier og Røyken er fornøyde med at det er satt av penger til videre planlegging av ny riksvei 23.

Det skal bygges en ny firefelts vei fra Dagslett i Røyken til Linnes i Lier, og nå er det kommet penger til den siste viktige strekningen fra Linneslia til E 18.

Det er satt av penger til å bygge nytt kryss ved Linneslia på E 18.

– Ja det var en siste missing link på Oslofjordsambandet, og det er vi selvsagt veldig fornøyd med, sier ordfører Rune Kjølstad i Røyken.

Saken oppdateres.