NRK Meny

28,5 prosent har innvandrarbakgrunn

Nye tal frå Statistisk sentralbyrå viser at 28,5 prosent av innbyggarane i Drammen er innvandrarar eller har innvandrarbakgrunn, altså er født i Noreg med foreldre frå utlandet. Den største tilveksten av nye busette i Noreg i 2016 var personar frå Syria. Den desidert største gruppa innvandrarar her i landet er personar med polsk bakgrunn.