NRK Meny
Normal

Mottaksleder: – Vi snakker om en krise

Transittmottaket på Hvalsmoen i Ringerike er bedt om å ta imot ytterligere 200 asylsøkere for å avlaste mottakene i Oslo.

Hvalsmoen transittmottak

Et større område av den nedlagte militærleiren på Hvalsmoen blir nå klargjort.

Foto: Maria Kommandantvold

– Alternativet er at asylsøkerne bor på gata i Oslo, så vi snakker om en krise her, sier mottaksleder Tove Brorson.

Fra før har mottaket på Hvalsmoen 650 plasser tilgjengelige,og alle plassene er i bruk. Med den store strømmen av flyktninger og asylsøkere til landet, har de blitt bedt om å øke kapasiteten så fort som mulig. Trolig er det nye mottaket klart i løpet av et par uker.

Tove Brorson

– Vi har ikke tid til å planlegge ting. Vi må bare handle, sier mottaksleder Tove Brorson.

Foto: NRK / NRK

– Det er ikke et vanlig transittmottak, men det vi kaller en ankomst-transitt. Det betyr at det er det første mottaket asylsøkerne kommer til, sier mottaksleder Tove Brorson.

– Jobber på spreng

På Hvalsmoen er de vant med å snu seg raskt rundt, men de har likevel visse utfordringer når kapasiteten økes så mye. For det er ikke tid til å planlegge kapasitetsøkningen.

– Vi klarer å få det til, men det er en del praktiske ting som må ordnes, slik som bemanning og lokaler. Jeg regner med vi kommer til å øke bemanningen med opp mot 15 årsverk. Men vi jobber på spreng, og det gjør alle våre samarbeidspartnere også.

Les også:

Helseutfordringer

I det nye mottaket får asylsøkerne et kort opphold. To til tre dager regner Brorson med at de blir værende, før de overføres til et vanlig transittmottak. Noen av dem kan bli overført til det vanlige mottaket på Hvalsmoen.

Denne uka ble det arrangert et tverrfaglig helsemøte på Ringerike sykehus, for at både mottaket og helsepersonell skal være best mulig forberedt når asylsøkerne kommer.

– Det fører med seg en del helseutfordringer når det er ankomst-transitt. Men alle jobber sammen i team, og det er godt å se, avslutter Brorson.