20 millioner til Ringeriksbanen

Samferdselsdepartementet gir 20 millioner kroner til Ringeriksbanen i 2014. Banen får samme status som de tre andre Intercity-strekningene på Østlandet.

Ringeriksbanen
Foto: Illustrasjon / NRK

Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom med gode nyheter om Ringeriksbanen i dag.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

I en pressemelding skriver departementet at Jernbaneverket nå får i oppdrag å sette i gang arbeidet med å utrede og planlegge banen.

– Viktig pendlerstrekning

– Ringeriksbanen vil bli en viktig pendlerstrekning med sin korte reisetid mellom Hønefoss, Sandvika og Oslo. Befolkningen øker på Østlandet, og Ringeriksbanen skal være med på å ta unna transportbehovet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Korter ned reisetiden

Han sier også at reisetiden blir en time kortere mellom Oslo og Bergen, og at vil gjøre det mer attraktivt å reise med Bergensbanen.

Først skal forholdene knyttet til hastighetsstandard, dobbeltsporet bane og konsekvenser for trasévalg avklares, skriver departementet i pressemeldingen.