NRK Meny

20 000 ungdommar deltar

Dei neste vekene skal over 20 000 elevar i fylket delta i undersøkinga Ung i Buskerud. For første gong skal òg elevar i vidaregåande opplæring delta, seier Randi Haldorsen, fagleiar for folkehelse i Buskerud fylkeskommune. Spørsmåla dekker tema som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole og psykisk og fysisk helse.