- Veiutbygging løser ingenting

– Det er ikke mulig å bygge seg ut av trafikkproblemene i Drammensregionen med flere eller bredere veier. Det er det hverken plass eller penger til, sier prosjektansvarlig for Buskerudbyen, Tore Askim.

Bilkø

Dagens bilkøer kan bli bare barnemat hvis det ikke gjøres tiltak.

Foto: Lars Kristian Skjetne / NRK

En fersk undersøkelse buskerudbysamarbeidet har gjennomført, viser at et stort flertall av innbyggerne i Drammensregionen mener det er blitt mer trafikkproblemer de siste to årene.

2500 personer fra Lier til Kongsberg er spurt, og 63 prosent opplever at det har blitt mer bilkø, 34 prosent mener det er likt som tidligere, og 3 prosent sier de opplever mindre bilkø.

Bare barnemat

Men for dem som opplever trafikkaos nå, så er det sannsynligvis bare barnematen mot det som venter i fremtiden derom det ikke tas grep. Allerede nå er kapasiteten på mange veier, spesielt i Drammen, helt på grensen for hva de tåler, og trafikkveksten fremover er formidabel.

– Drammensregionen har den nest største befolkningsveksten i Norge, med 33 prosent økning i folketallet grem til 2040, og beregninger viser at trafikken kommer til å øke med 37 prosent, dersom det ikke gjøres noe. sier Askim.

Haster

Kollektivfelt

Det nytter ikke å be folk ta bussen hvis den blir stående fast i trafikken. Men sterkt trafikkerte veier, som Rosenkrantzgata i Drammen, mangler kollektivfelt.

Foto: Kim Holtan

Dermed haster det å få gjort noe. men det nytter heller ikke å tro at kollektivsatsing skal løse problemene i seg selv. Buss, jernbane og sykkel vil ikke klare å ta unna trafikken alene, og mange av tiltakene er avhengig av at veinettet også blir oppgradert.

– Bare tenk på bussen. Det sier seg selv at vi ikke får flere til å ta bussen hvis den blir stående fast i køen sammen med bilene. Da må vi bygge ut og gjøre om veiene slik at bussen kommer frem.

– Er det et poeng at alle skal ta bussen eller toget?

– Nei, det er det ikke. Vi må finne løsninger som passer for alle. Hvis buss, tog, og sykling blir lett og effektivt, vil mange velge det. Men for mange passer det fortsatt best å bruke bilen, og det er helt greit. Vi må ha et veinett som fungerer, men hvis flere går, sykler eller tar bussen, blir det bedre plass på veiene, sier Askim.

Flere tiltak samtidig

Dermed er han fremme ved poenget. Hverken ensidig veibygging eller ensidig kollektivsatsing kan løse utfordringene. Det er helt nødvendig med flere tiltak samtidig.

– Trafikken kommer til å øke mye, men det meste av denne økningen må komme ved at folk bruker buss, tog og sykkel. Hvis ikke kommer vegnettet til å sprenges, uansett hva vi gjør, sier han.

Han mener det også handler litt om hvor folk skal bo.

– Vi kan ikke planlegge slik at det blir unødvendig lange avstander og mer behov for biltrafikk. Det beste er at vi legger fremtidige boliger nær knutepunkter og ko9llektivtilbudene, sier prosjektsjefen.

Les også:

Debatt

Onsdag kveld skal fagfolk, politikere og publikum møtes til debatt om trafikkproblemene i Drammen.

Debatten er et samarbeid mellom Drammens Tidende og NRK og går av stabelen på Biblioteket i Drammen klokka 1830. Debatten blir sendt direkte som nett.tv, og du kan følge den ved å klikke på avspillingsvinduet nedenfor.

Se sendinga direkte her.