- Uvanlig at barn utøver vold

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen sier det er uvanlig at barn i niårsalderen er voldelige.

Ragnhild Bjørnebekk
Foto: Arkivfoto: / Scanpix

LES OGSÅ: Niårig elev banket opp

Bjørnebekk sier at enkelte barn kan ha problemer med å styre sinnet sitt, og at disse barna har et alvorlig problem som man må gripe fatt i.

- At barn er slåss er helt naturlig. Men det er vanlig at denne slåssingen avtar etter 4-5-årsalderen.

- Vold som dreier seg om bevisste angrep, er ikke helt vanlig. Vi ser hos noen barn at de har vanskeligheter med å styre sinnet sitt og ikke ser når andre har det vondt. Slike barn har ofte et alvorlig problem som de må få hjelp med, sier Bjørnebekk.

Fanges opp av helsevesenet

- I Norge er voldsnivået lavt fordi vi har gode helsestasjoner som fanger opp problemet, det er gode ordninger til å håndtere slikt. Dessuten har vi lite fattigdom, sier Bjørnebekk.

- Men i USA og England har det vært en oppblomstring av vold som utøves av barn fra 90-tallet frem til i dag. Volden som utøves er ofte alvorlig; ofte drap og seksuelle overgrep.

At barn er voldelige, skyldes en kombinasjon av sårbarhet og egenskaper hos barnet, og de opplevelsene og erfaringene som barnet får i løpet av oppveksten, mener Bjørnebekk. Ofte har barnet egenskaper som miljøet rundt ikke håndterer, sier Bjørnebekk.