- Tar overpris for dagplass

Drammen kommune tar overpris for opphold på dagsenter for eldre. Det mener Kari Nilsen, som er vararepresentant for Ap i Drammen bystyre.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt betalingen til 59 kroner per dag.

I Drammen kan en dag på dagsenter koste inntil 468 kroner. Det synes Kari Nielsen er urimelig.

 

Prisen på dagsenter i Drammen er avhengig av inntekten, og for en pensjonist med inntekt på 190.000 kroner i året koster det fem ganger mer å bruke dagsenteret enn det departementet har fastsatt.

Lars Bjerke, omsorgsdirektør i Drammen kommune, vil ikke si om dette er ulovlig. Saken er nå til utredning i kommunen.

Også transport og mat er inkludert i den lave prisen som andre kommuner i Buskerud tar for opphold på dagsenter.

Om Drammen kommune kan finne lovhjemmel for å ta betalt for disse tjenestene separat, så ligger det flere begrensninger på prissettingen. Kommunen kan ikke kreve betaling utover selvkost. Bjerke vil i dag ikke si om tilbudet koster kommunen 468 kroner.