- Slag i ansiktet for demokratiet

SV-politiker er sterkt i mot at valget i Drammen ble godkjent i dag.

Tore Opdal Hansen

Leder i valgstyret, Tore Opdal Hansen, forstår at folk er overrasket over utfallet.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Leder i valgstyret, Tore Opdal Hansen, sier at selv om det ikke ligger grunnlag for omvalg i Drammen, kan han forstå at folk er overrasket over godkjenningen av valget.

- Må forbedres 

Opdal Hansen forklarer at den delen som er under politietterforskning, har ikke noe med valgstyret å gjøre. Den har heller ikke noe betydning for utfallet av valget i Drammen, selv om det er straffbare forhold som er under etterforskning.

- Jeg tror mange er overrasket. Slik loven er i dag, kan man faktisk kjøpe1000 stemmer i Drammen, uten at det er grunnlag for omvalg. Dette til tross for at det hadde vært straffbart og hadde hatt betydning for valgresultatet, sier Opdal Hansen. Han legger til at det i en slik situasjon selvfølgelig burde være omvalg.

- Vi har mye å ta opp med kommunaldepartementet for å finne forbedringspunkter til valget både om to år og om fire år igjen, sier han.

- Slag i ansiktet

SV-politikeren, Asif Khalil, synes det er veldig skuffende at det ikke blir krevd omvalg.

- Når politiet bekrefter at det har forgått valgfusk i Drammen, og noen er siktet i saken, så mener jeg dette valget må underkjennes. Det er et slag i ansiktet for demokratiet, sier han.