- Fødeavdelingen på Kongsberg skal ikke legges ned

Det understreker leder i styret i Vestre Viken Helseforetak overfor NRK i kveld.

Styremøte Vestre Viken Helseforetak

Styreleder i Vestre Viken Helseforetak understreket at fødeavdeling ved Kongsberg ikke skal forbli stengt.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

- Fødeavdelingen på Kongsberg skal ikke legges ned. Men det er samtidig viktig at alle avvik som har skjedd på sykehuset blir lukket. Det sa styreleder Bente Holm Mejdell i mandagens styremøte i Vestre Viken helseforetak.


Styrelederen var godt fornøyd med helseforetakets medisinske redegjørelse og framgang i arbeidet med å lukke de avvikene som har vært på føden. Det var stor interesse og et massivt presseoppbud som hadde møtt frem til styremøtet mandag kveld. Der møtet ble delt i en åpen og en lukket del. Lukkingen av møtet skyldes at denne delen behandlet en del personalsaker knyttet til fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus.

Høyere dødelighet

Det har vært høyere dødelighet blant nyfødte på grunn av surstoffmangel på sykehuset på Kongsberg enn på de andre sykehusene i helseforetaket Vestre Viken. Viseadministrerende direktør Ole Tjomsland i helseforetaket presenterte tallene på styremøtet i Drammen i kveld. I perioden 1997 til 2007 døde 3,5 ganger så mange nyfødte av surstoffmangel på Kongsberg som på de andre sykehusene i foretaket.

- Dette er jo historiske tall, men det er klart det er alvorlig, sier Tjomsland ifølge Laagendalsposten .

Fødeavdelingen på Kongsberg mottar årlig rundt 500 fødende kvinner. Styret i helseforetaket Vestre Viken fattet mandag kveld vedtak om å be administrerende direktør om å utarbeide en konkret handlingsplan om hvilke tiltak som må gjennomføres for at fødeavdelingen kan åpnes så raskt som mulig.

LES: - Vi har ikke blitt hørt

LES: - Føler seg uthengt i media

Stor takhøyde

Nestleder i styret for Vestre Viken, Ragnhild Røed understreket også i møtet viktigheten av at tryggheten og den faglige kompetansen måtte ivaretas før sykehusets fødeavdeling igjen kunne åpnes.

Røed understreket også at det nå var viktig å ta en grundig orientering med alle som er involverte i fødeavdelingen, brukere, ansatte og kommende fødende. Adm. Dir Erik Omland i Vestre Viken, la vekt på at det måtte være en stor takhøyde i foretaket for intern kritikk og varsling om feil og mangler i sykehusets drift.