- Sjokkert over valgfusk

- Det er sterkt å høre at politiet finner grunn til å slå fast at det har foregått valgfusk, sier ordfører Tore Opdal Hansen i Drammen.

Tore Opdal Hansen
Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

- Det er ikke bare sterkt, det er kjempesterkt, sier ordføreren, som fikk en orientering av politistasjonssjefen om status i valgfusksaken i 15-tiden i dag.

Må vurdere omvalg

- Vi har jo visst hva de har jobbet med, men det er likevel sjokkerende å få dette bekreftet, sier Hansen.

- Vil dette føre til at det blir omvalg i Drammen?

- Det blir det valgstyret som skal avgjøre. Det som vi nå må finne ut, er om dette har vært av et slikt omfang at det faktisk har påvirket valgresultatet i Drammen.

- Selv om det som er avdekket er grovt, er det ikke sikkert at det har et slikt omfang at det er tilstrekkelig til å kjenne valget ugyldig. Dette må vi vurdere i samarbeid med departementet, sier ordføreren.

Det skal sees på blant annet i hvilken grad den aktuelle kandidatens stemmer har hatt innvirkning på mandatfordelingen.

Tillitsbrist

- Hvis dere velger å godkjenne valget, er du trygg på at velgerne vil ha tillit til at valgresultatet er riktig?

- Denne saken har allerede ført til en solid brist i velgernes tillit. Vi må nå ta en nøye gjennomgang av hvordan dette kan ha påvirket valget, og velgerne vil kunne stole på at vi har gjort en veldig grundig vurdering før vi tar en beslutning, sier Tore Opdal Hansen.

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

- Uhørt

- Det er uhørt med valgfusk i Norge.

- Stemmer dette, er det begått et lovbrudd, sier den ferske kommunal- og regionalministeren Magnhild Meltveit Kleppa til nrknyheter.no i ettermiddag.

Meltveit Kleppa sier departementet vil ta sitt ansvar i denne saken, men valgstyre i Drammen og Drammen kommune skal først få se på saken.

Dette skjer over helgen og statsråden vil avvente med ytterligere kommentarer og reaksjoner til etter det.