NRK Meny
Normal

- Politiet må rydde opp i beredskapen

Det er kravet fra ordførere i Hallingdal, etter rapporten som gir Nordre Buskerud politidistrikt kritikk for manglende beredskap i redningstjenesten.

Politidistriktet som hadde ansvar for politiaksjonen på Utøya 22. juli 2011 får ny kritikk – nå for manglende redningsplaner og avklaring av roller og ansvar.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Ordfører i Regionrådet for Hallingdal, Oddvar Grøthe mener politidistriktet på rette opp i dette forholdet så fort som mulig-

Ordfører i Hemsedal, Oddvar Grøthe

Oddvar Grøthe

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Dette er noe politiet må gjøre noe med raskt. Når det gjelder den daglige sikkerheten føler vi oss ikke skremt over det som kommer frem, men når det gjelder å samarbeide, og at lokale ledd fungerer godt sammen, så må det tas fatt i. Hvis noe kan gjøres bedre, så må vi bare få rettet det, sier han.

Les: Vi må tenke på helheten - Ytring

Alvorlig

Også ordfører Tor Egil Buøen i Flå kommune synes kritikken Nordre Buskerud politidistrikt har fått fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge må tas alvorlig. Spesielt når kritikken går på et redningsplanverk som ikke er revidert eller lokalt tilpasset siden forrige tilsyn i 2009, da det også ble påpekt kritikkverdige forhold.

– Jeg synes det er alvorlig, og noe politiet må ta innover seg og få rettet opp i. Så vet alle som har fått tilsyn på sine områder at det alltid finnes forbedringspotensial, men når forhold er påpekt for fem, seks år siden og ikke gjort noe med, da er det alvorlig, sier Buøen.

Hallingdal utsatt

Buøen peker på at folketallet i Hallingdal i enkelte perioder i året øker til det mangedoble, spesielt i de mest utpregede turistkommunene..

Tor Egil Buøen

Tor Egil Buøen

Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Det er til tider veldig mange som oppholder seg her som driver med aktiviteter som gir ulykker som ikke er vanlig andre steder, derfor gjennomfører vi øvelser der alle er med, også kommunene. Senest i fjor hadde vi en slik stor øvelse. Den var i alle fall vellykket, sier Buøen.'

Lokalkunnskap

Utfordringen for hans kommune er at den er så stor i areal.

– Da er vi avhengige av å ha folk som kjenner området og forholdene, et lokalt lensmannskontor, ambulansetjeneste som kjenner området godt og et brannvesen som har lokalkunnskap. Da kommer vi langt. Det hjelper ikke med store planer, hvis vi ikke har denne lokale kunnskapen. Da kan selv små ulykker bli store, mener han

I Hemsedal var det flere større redningsaksjoner i fjor vinter i forbindelse med snøskred. Ordfører Oddvar Grøthe siter igjen med inntrykket av at redningsaksjonene var vellykkede.

– Men jeg var jo ikke med på dem, så jeg kan ikke si at det er forbedringspotensial. Men jeg synes tross alt at det er trygt å bo i Hallingdal, sier Grøthe.