- Livsfarlige utleieleiligheter

Brannvesenet i Kongsberg dro denne uka for å stenge livsfarlige utleiehybler på Heistadmoen.

Heistadmoen utleieleiligheter farlige

Brannvesenet, politiet og el-tilsynet kom på uanmeldt besøk denne uka og fant alvorlige feil.

Foto: Ingar Andreassen / NRK

I siste liten fikk eieren ordnet med midlertidige tiltak, slik at 19 hybler likevel kunne brukes.

Det manglet brannvarsling, rømningsveiene var stengt og sprinkleranlegget var uten vann.

Teipet

Slik så det ut der en brannalarm var teipet igjen.

Foto: Brannvesenet

– Livsfarlig, sier varabrannsjef ved Kongsberg brannvesen, Erik Rognli.

Brannvesenet, politiet og el-tilsynet rykket mandag denne uka ut på uanmeldt tilsyn til Heistadmoen etter flere brannalarmer og bekymringsmeldinger. Dette ventet brannmannskapene:

– Vi kan begynne med den kasernen der brannanlegget rett og slett er defekt, det virket ikke, så var det jo ingen der som ville blitt varslet om det hadde blitt en røykutvikling der i løpet av natta.

KC Invest leier ut

Det er det Oslobaserte eiendomsselskapet KC Invest som eier de gamle militærforlegningene på Heistadmoen. Leietakerne er norske og utenlandske og brakkene inneholder hybler og hybelleiligheter.

– Bakgrunnen er vi har hatt noen brannalarmer derifra, vært der på utrykning med våre mannskaper som igjen har meldt at brannforebyggende arbeid godt kunne vært gjort litt bedre der oppe. Vi har også fått bekymringsmeldinger fra eksterne.

Heistadmoen leiligheter

En brannalarm var pakket inn i plastpose.

Foto: Brannvesenet

I den ene av brakken som inneholder 19 leiligheter ble det funnet en lang rekke feil.

– Det var blant annet stengte rømningsveier, brannalarm som var defekt, detektorer som var teipet igjen, manglende nødbelysning, det var også et sprinkleranlegg som ikke var påsatt vanntrykk.

– Røykvarslerne var tettet igjen, hvordan så det ut?

– Det var for eksempel tatt plastposer og teipet rundt den føleren som er i taket, det gjør at man for eksempel kan sitte å røyke på rommet.

– Kunne kostet liv

I brev til KC Invest skriver brannvesenet at det har vært flere alvorlige branner i lignende boliganlegg i Norge. En brann i brakkene på Heistadmoen kunne ha kostet mange liv.

– Feilene må vi betegne som svært alvorlige. Dette går direkte på personlig sikkerhet, forteller Rognli.

Derfor fikk eier av bygget at beskjed om at ingen kunne bo i leilighetene inntil sikkerheten var ivaretatt.

Heistadmoen leiligheter

Vannet i sprinkleranlegget var koblet fra.

Foto: Brannvesenet

– Det førte til at eier kjøpte inn seriekoblede røykvarslere som en midlertidig løsning inntil han kunne finne en person som kunne ordne alarmsentralen.

Dermed fikk var i fare for å bli bostedsløse, fortsette å bo der likevel.

– Ja, røykvarslerne ble satt opp i løpet av kvelden og vi fikk beskjed da ting var i orden.