- Kan skjule sensasjoner

Trillemarka i Buskerud kan skjule sensasjoner, sier insektforsker.

En sommerfulg i nett
Foto: Mari Hvamb / NRK

Det kan skjule seg vitenskapelige sensasjoner i Trillemarka. Det mener insektforsker Lars Ove Hansen ved Naturhistorisk Museum.

Hansen synes det er underlig at politikerne i Sigdal vil stanse Øystein Engens arbeid med å kartlegge hva som finnes av insekter og småkryp. Trillemarka skjuler store hemmeligheter, sier forskeren.

Ubeskrevne arter også i Norge

- Det er helt sikkert, vi må bare komme i gang.

Hva kan du tenkte deg at Øystein Engen kunne finne?

- Sommerfugler, biller, men også soppmygg, parasittveps. Der kan han finne arter som er ubeskrevne.

Insektsforskeren forteller at mange arter er ukjente også her i Norge.

 

Øystein Engen og Rune Aanderaa ønsker å kartlegge det biologiske mangfoldet i Trillemarka.

Øystein Engen og Rune Aanderaa ønsker å kartlegge det biologiske mangfoldet i Trillemarka.

Foto: Mari Hvamb / NRK

Mye å finne i Trillemarka

Øystein Engen søkte om tillatelse til et omfattende kartleggingsarbeid som han regnet med skulle pågå fram til 2010.

Det var meningen at han blant annet skulle samarbeide med Naturhistorisk Museum om dette arbeidet, som Lars Ove Hansen betegner som meget verdifullt.

- Vi vet lite om hva som egentlig finnes i Trillemarka. Det er gjort et par mindre undersøkelser og det er nok veldig mye å finne, tror Hansen.

Forløpig har de lite dokumentasjon.

Politikerne vil ha ro

Men politikerne i Sigdal vil ha ro om Trillemarka frem til et vernevedtak er gjort, og har klaget på Fylkesmannens beslutning om å gi Engen tillatelse til innsamling og registrering av insekter og småkryp.

Nå er det opp til Direktoratet for Naturforvaltning å avgjøre om Engen må vente med dette arbeidet til det er gjort et vernevedtak for Trillemarka.

Aldri opplevd lignende

Forsker Lars Ove Hansen sier han aldri har opplevd noe lignende.

- Det er veldig forunderlig, sier forskeren.