- Ikke senk tollsatsene!

400 bønder demonstrerer i Oslos gater mot WTO-avtalen.

Bønder mot WTO
Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

Bønder fra hele regionen er med på demonstrasjonen som startet klokken 12 i dag. Bøndene frykter at tusenvis av arbeidsplasser kan gå tapt dersom Norge går med på å senke tollsatsene på matvarer fra u-land.

- Det kan bety at prisene på mat går ned, eller at bøndene får vanskeligheter med å kreve mer for produktene framover, sier Eli Reistad som er nestleder i Norges Bondelag.

Umulig å drive jordbruk

Reistad er i Geneve nå for å forhandle for bøndenes beste. Hun kommer fra Sigdal, og frykter at over 2000 arbeidsplasser i Buskerud kan gå tapt, dersom norske myndigheter går med på WTO-avtalen.

- Vi kan ikke akseptere en WTO-avtaler som gjør det umulig å drive jordbruk i Norge, sier Reistad.

Ordfører i Vinje, Arne Vinje
Foto: Vinje kommune

I følge Varden er også vinjeordfører Arne Vinje (SV) i Oslo for å holde en appell til utenriksminister Jonas Gahr Støre på vegne av norske bønder for å forhindre WTO-avtalen.

– Matvarene blir dyrere når de statlige subsidiene fjernes. En liberalisering av norsk landbrukspolitikk vil også få negative konsekvenser for bosettingen, sier Vinje.

40 000 nedleggelser

Anslag fra Norges Bondelag viser at så mange som 40 000 norske gårdsbruk kan bli nedlagt som følge av en ny WTO-avtale. Det er 2/3-deler av alle gårdsbruk i landet.

Leder i Buskerud Bondelag, Erik Hørlück Berg, sier til Drammens Tidende at forslaget til ny WTO-avtale er dramatisk og helt uakseptabelt, og gjør at det ikke blir lønnsomt å produsere mat i Norge.