Her er du: NRK.no > Barn > Arkiv > Voksne
For de voksne
Redd Barnas råd til voksne

Snakk med barna om krig

Mange barn opplever den mulige krigen i Irak som skremmende og vanskelig. Barn hører og ser nyhetssendinger, som daglig bringer sterke bilder og reportasjer av menneskelige lidelser. Det er viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barn om krigen, og spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse konflikten og hjelpe de som rammes. Barn som er redde og usikre trenger trygge voksne som tar ansvar og bryr seg. Redd Barnas erfaring er at voksne i større grad bør snakke med barn om kriger og konflikter, fordi dette trygger barna.

Hva skal vi si til barna?

Dramatiske hendelser kommer i større grad enn tidligere inn i barnerommet. Men hvor mye skal vi egentlig fortelle barna dersom det bryter ut krig i Irak?

Skolebussen uheldig for helsa

Skoleelever som går eller sykler til skolen har bedre helse enn de som blir kjørt dit i skolebuss.

Barn agressive av medievold

Barn som deltok i et prosjekt for å redusere bruk av TV, video og videospill, ble mindre aggressive enn skole-kameratene. Medievold

Rotor
rotor@nrk.no (#bunn)
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no