NRK Meny
Normal

Welhavens liv og diktning

I år er det 200 år siden Johan Sebastian Welhaven ble født i Bergen. I 1830-årenes kulturkamp var Welhaven en sentral skikkelse, hvor han angrep Wergelands diktning og radikalisme på den ene siden, og den eldre generasjonens pompøse patriotisme og manglende orginalitet.

Bøker
Foto: Scanpix

Welhaven var klassisk orientert, og i sonettesyklusen Norges Dæmring klaget han over kulturløsheten i det norske samfunnet, og innledet dermed en debatt som kalles Demringsfeiden.

Den lange gullalder i norsk litteratur startet med J.S. Welhaven og Henrik Wergeland, og deres diktning var preget av romantiske impulser. De hadde hvert sitt syn på kunst og diktning, og hver sin måte å dikte på. Wergeland hadde gått i skole hos Platon, Schelling, og Henrik Steffens, mens Welhaven hadde fått sterke inntrykk fra Danmark, hvor Goethe og Schillers nyklassisime hadde satt sterke spor.

Welhavens diktning er preget av minnet over sin forlovede, Ida Kjerulf. Hun døde av tuberkolose i 1840. En annen sentral skikkelse i hans liv var Camilla Wergeland, senere Camilla Collett. Hun elsket Welhaven i hele sitt voksne liv, men for Welhaven var hun bare en forelskelse. Om dette kjærlighetsdramaet holdt professor Otto L. Mohr et kåseri som ble sendt i to deler i 1956. NRK Gull sender disse to kåseriene i samme time., sammen med opplesninger av dikt av Welhaven, samt tonsatte dikt av samme forfatter, ved komponist Halfdan Kjerulf, Ida Kjerulfs bror.

(Kilder: Project Runeberg, Skoleradio for gymnaset. Romantikken kommer til Norge.)