Hopp til innhold

Virtuell arkeologi

Ved hjelp av virtuell arkeologi, laserskanning fra fly og georadar, kan arkeologene se sylskarpe bilder to meter ned i bakken, uten å grave!

Slik ser det ut når Kaupangjordet gjennomlyses av georadar. Erich Nau på traktoren.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

I løpet av en ettermiddag kan to firehjulinger med en slede full av teknisk utstyr på slep kartlegge et område som det tidligere ville tatt uker og måneder for arkeologer å grave ut. I hastigheter helt opp til 60 kilometer i timen kan avanserte georadarsystemer ”gjennomlyse” bakken ned til to meters dybde.

Anitra Fossum, Erich Nau og Lars Gustavsen studerer måleresultater fra georadar på Kaupang.

Anitra Fossum, Erich Nau og Lars Gustavsen studerer måleresultater fra georadar på Kaupang.

Foto: Øyvind Arntsen / NRk

Kombinert med laserskanning fra fly og nye datasystemer kan store datamengder kombineres for å lage helt nye, kulturhistoriske kart. Hele Larvik kommune allerede skannet fra fly, og når det nye prosjektet er ferdig vil mange kvadratkilometer være dekket. Det nye forskningsprosjektet er støttet med 32 millioner kroner fra den internasjonale forskningsstiftelsen Ludwig Boltzman Institute i Wien, og med lokale bidragsytere fra fem land er budsjettet nå på 50 millioner kroner.

Prosjektet går over fem år, og høsten 2010 er det Vestfold og Kaupang som blir undersøkt. I sommer var det området ved Stonehenge som ble ”gjennomlyst”, med funnet av ”Woodhenge” som resultat. En stor innhegning som har omkranset de kjente steinene, men som aldri tidligere har vært kjent.

Knut Paasche til venstre, Anitra Fossum, Christer Tonning og Lars Gustavsen.

Knut Paasche til venstre, Anitra Fossum, Christer Tonning og Lars Gustavsen.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Vi er ikke ute etter skattejakt og enkeltfunn, men en sammenhengende kunnskap om hele områder, sier prosjektleder Knut Paasche i NIKU . Han understreker at det er den vitenskapelige utviklingen av nye målemetoder man konsentrerer seg om. Men, sier Paasche, med denne nye teknikken blir hele arbeidsmetoden for arkeologer forandret i årene som kommer.

Spennende historie får du i Museum, NRK P2, lørdag 4/9 kl. 16.03 og søndag 5/9 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.

Hør Museum i nettradio

Hør NRK P2 direkte