Vikingstien - gamlevegen over Dovre

Av de gamle ferdselsveiene er Gamle Kongeveg og Vårstigen mest kjent. Vikingstien er nok mindre kjent for mange.

Rødsildre på Dovre
Foto: Marit Høyem

Vikingstien er mindre kjent enn Gamle Kongeveg og Vårstigen, og går høyere oppe i fjellet - den kommer ned ved Rise i Oppdal.

Programleder Sigrid Gjellan tok i 1989 turen til Dovre hvor hun møtte Simen Bretten. Han er amanuensis ved den Biologiske stasjon på Kongsvoll og har interessert seg for den gamle vegen. Han forklarer hvor den går og om bakgrunnen til denne vegen.

Vikingstien - gamlevegen over Dovre. Ved Sigrid Gjellan og Simen Bretten. Fra august 1989.

NRK Gull, tirsdag 10. juni kl 0900 og kl 2000.