Ut i kosmos

Radioaktiv beveger seg ut i kosmos.

Gammaglimt oppstår i universets kraftigste eksplosjoner, når tunge og superhete stjerner eksploderer
Foto: ESA / SCANPIX

I år 1600 ble Giordano Bruno dømt til å bli offentlig brent for å ha forkynt vranglære. Hva bestod denne vranglæren i? Jo påstod at han trodde på Kopernikus' teori at om at jorden snurret rundt solen, og ikke omvendt, og ikke nok med det: Bruno utvidet Kopernikus' teori, han postulerte at universet var uendelig og fullt av stjerner som vår egen sol og planeter som vår egen jord, og han påsto også at det fantes annet intelligent liv langt der ute et sted. Til tross for kirkens misnøye med slike teorier så stod Giordano Bruno på sitt - og han fikk jo rett til slutt.

I det 2. programmet i serien "Fra verdensrommets ytterste grenser" får vi høre at vi er på vei mot galaksens død - om ca 5 milliarder år - når solen begynner å utvide seg. Men før det skjer må jo galaksen dannes. Det skjer sakte men sikkert.

At solen er vårt sentrum vet også astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegård en del om.

Så skal vi få høre flere reportasjer som først og fremst tar for seg det store og interessante spørsmålet - er det intelligent liv der ute? Dét er det mange som lurer på, og det forskes på dette mange steder rundt om i verden.

Vi skal besøke CERN i Sveits hvor de forsøker å gjenskape "The Big Bang" og få høre litt om SETI (search for Extra Terrestrial Intelligence) som brukes til forsøk på å søke etter liv der ute.

Som en følge av vår iver etter å forske på verdensrommet sendes det ut sonder og satelitter - en del av disse kommer på avveier og blir skrot i verdensrommet.

Og selv om vi gjerne retter blikket mot himmelen og undrer oss på hva som finnes der, så er det et sted atskillig nærmere som er lite utforsket. På de store havdyp skjuler det seg skatter i form av uoppdaget liv.

Tenk om lysets hastighet ikke er konstant, men avtar med tiden. Betyr det at vi mennesker får det mindre travelt etter hvert?

Romforskning trenger ikke alltid å ha en gravalvorlig tilnærming - det synes ikke Stig Holmer og Charlo Halvorsen - som har gjordt et bølleintervju med Erik Tandberg.

Betyr oppdagelsen av en ny planet med tilnærmet samme levevilkår som jorden, nødvendigvis bety at det finnes liv der?