Ut av stillheten

I dag er Ulf Nilsen en anerkjent billedkunstner. Men som barn klarte han ikke å uttrykke seg.

Museet for samtidskunst
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

I programmet ”Ut av stillheten” forteller Ulf Nilsen om en barndom preget av stamming og livstruende sykdom. Han fikk et helt spesielt forhold til språk og ord, han kunne ikke kommunisere - han ble taus.

Møtet med to lærere i oppveksten ble bestemmende for han. Mangelen på ord ble til ”talende bilder”.

Hør Ulf Nilsen i samtale med Solveig Bøhle tirsdag 5. juni 2007 kl. 06.00 eller fredag 8. juni kl. 15.00.