Trondheims ukjente orgelskatt

Vår Frue kirke er ufortjent kommet i skyggen av storebror Nidarosdomen. Et tyskbygget orgel fra 1922 er nå restaurert og formidler musikken til Max Reger og andre romantikere på en storslått måte.

Vår Frue-orglet
Foto: Kyrre Svarva

Søndag 26. desember 2010 kl.19.30 Musikkantikk
Harald Rise spiller på Sauerorgelet i Vår Frue kirke i Trondheim.
Verker av Max Reger, Arild Sandvold, Edwin Lemare, Sigfrid Karg-Elert og Joseph Jongen
(Euridice EUCD 52)

Det tyske orgelbyggfirmaet Wilhelm Sauer ble grunnlagt i Frankfurt an der Oder i 1857. Sauer hadde gått i lære hos den legendariske franske orgelbyggeren Cavaillé-Coll, som betydde så mye for César Franck og de andre franske romantiske orgelmestrene.

Sauer tok med seg den franske egenarten til Tyskland, og hans orgler ble preget av den samme varme og fyldige klangen.

Ombygget

I 1920-årene bygget Sauer flere orgler i Skandinavia, og det største på 47 stemmer havnet i Trondheim. Pipene ble plassert bak den eksisterende fasaden fra et barokkorgel fra 1770, men innholdet representerte en ny tid.

I 1971 gikk smaken i retning av en lysere og mer barokkinspirert klang, og Sauerorgelet ble ombygget.

Prosjekt

Harald Rise

Harald Rise

Foto: Olav Hove

Da Harald Rise begynte som kantor i Vår Frue kirke, ble det snart et viktig prosjekt for ham å gjenreise det gamle Sauerorgelet i sin opprinnelige klang og format. I 1922 hadde det 47 stemmer, som er et ganske stort instrument for norske forhold.

Rises prosjekt lyktes, og i 2006-07 arbeidet den tyske Sauereksperten Christian Seffler med å gjenskape fordums klangprakt. Nå har Harald Rise gjort en plateinnspilling med høydepunkter fra senromantikkens repertoar.

Professor

Mange radiolytterne vil huske Harald Rises innspillinger for NRK fra da han arbeidet i Høvik kirke i Bærum. Da spesialiserte han seg på Maurice Duruflé, som han også har tatt doktorgrad på. Ved siden av arbeidet i Vår Frue kirke er han professor ved Institutt for musikk ved Universitetet i Trondheim.

I Musikkantikk forteller han til Torkil Baden om restaureringen, og han viser gjennom sine innspillinger hvordan den storslåtte senromantiske tyske orgelmusikken kan formidles på Vår Frue-orglet.

Spillebordet Vår Frue

Det restaurerte spillebordet har også datateknikk for 12 000 kombinasjoner.

Foto: Kyrre Svarva