Trespadene fra Åmotsdal

To tusen år gamle trespader fra en fjellgård øverst i Åmotsdal. Levert inn av privatpersoner. Det er så sjeldent at det kom i Dagsnytt. Få med deg hele historien i Museum.

De ti tregjenstandene fra Kjos på Kulturhistorisk Museum.
Foto: Øyvind Arntsen / NRK

To tusen år gamle treredskaper

Jernaldergården på Kjos i Åmotsdal, akkurat der den har ligget i to tusen år, minst.

Jernaldergården på Kjos i Åmotsdal, akkurat der den har ligget i to tusen år, minst.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Noe lignende finnes så godt som ikke i norsk arkeologi : To tusen år gamle og godt bevarte tregjenstander. – Det er riktignok en trespade som er enda eldre, funnet i et klebersteinsbrudd på høyfjellet. Dessuten har vi en spade som har vært dypfryst i en smeltet isbre. Så er det tregjenstandene fra Oseberg og Gokstad, men de er jo fem hundre år yngre, sier arkeolog Åsne Dolve Meyer i Telemark fylkeskommune. Gleden sto i taket da arkeologene i fjor høst rykket ut til fjellgården Kjos øverst i Åmotsdal i Telemark. Familien Haugetuft, John Olav og Marit, hadde ringt inn og fortalt at de hadde noen gamle tresaker på låven, funnet en gang på 1980-tallet.

Flere funn

Marit Haugetuft med lille Ingrid på armen. Åsne Dolve Meyer.

Marit Haugetuft med lille Ingrid på armen. Åsne Dolve Meyer.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

– Vi visste jo at det var gammelt, men ikke at det var oldsaker og at det hadde så stor interesse, sier Marit Haugetuft. Nå er hun glad for at arkeologene arbeider med å tolke funnet og sette det inn i en sammenheng. – På Kjos er det også mange andre spennende funn, sier Dolve Meyer. Det er minst en gravhaug der og dessuten flere rester etter jernvinner som vi daterer til middelalderen eller eldre. Dette har vært en stor gård, like ved en elv og et fjellvann, med stor skog og fine forhold for åkerbruk, sier hun. Kjos ligger på snue 700 meter over havet og i dag må det jo kalles en utmarksgård langt utenfor allfarvei, i enden av to bomveier.

Godt bevart

Nesten ikke brukt treklubbe. To tusen år gammel. Lagret i myr.

Nesten ikke brukt treklubbe. To tusen år gammel. Lagret i myr.

Foto: Telemark Fylkeskommune / NRK

– Men vi er ikke så langt fra kanten av Hardangervidda og i eldre tider kan det ha gått viktige ferdselsveier gjennom dette området. Det vi ser på som avsides i dag var ikke nødvendigvis det for to tusen år siden, sier Meyer. Funnet fra Kjos består av til sammen 10 gjenstander av tre. To spader, to padleårer, to klubber, rester av to trau og to runde pinner med spiss ende. – Trauene har vi bare noen rester igjen av, men de andre gjenstandene er bemerkelsesverdig godt bevart, og nesten helt intakte, sier Ingunn Marit Røstad på Kulturhistorisk Museum.

Omfattende registrering

Ingunn Marit Røstad og Jostein Bergstøl undersøker tregjenstandene.

Ingunn Marit Røstad og Jostein Bergstøl undersøker tregjenstandene.

Foto: Øyvind Arntsen / NRK

Tregjenstandene blir nå registrert og dokumentert og skal etter hvert bli enda grundigere undersøkt. – Foreløpig har vi bare en C14-datering, og den gir en alder på fra år 70 til år 220 etter Kristus. Vi kommer til å datere flere av gjenstandene og blant annet sammenligne med de jernvinnene som er funnet på Kjos, sier Jostein Bergstøl. – dette er et både sjeldent og veldig spennende funn, sier han, ikke minst fordi dette er en type hverdagsgjenstander vi aldri finner i gravgods og nedgravde skatter. Men foreløpig har vi flere spørsmål enn svar, sier Bergstøl.

Få med deg spennende historie i Museum, NRK P2, lørdag 16/2 kl. 16.03 og søndag 17/2 kl. 08.03. Programleder er Øyvind Arntsen.