Tre reportere på tokt

Dagfinn Grønoset tok turen opp gjennom Østerdalen til Femunden i 1946.
Rolf Kirkvaag tok pulsen på reiselivsfolk i 1947.
Ottar Odland besøkte Elgå og Engerdal i 1958.

Kasser med mose skal sendes med båten Fæmund II

Femunden 15. september 1962: Kasser med mose skal sendes med det tidligere dampskipet Fæmund II, som ble ombygd til dieseldrift i 1958 og går i rute på Femunden så lenge innsjøen er isfri. På brygga: Speditør Melkor Svendsen. På båten: Jakob Elgåen.

Foto: Storløkken, Aage / SCANPIX

1946: Norsk mose til Europa
Rett etter annen verdenskrig ble mosesanking en eksportnæring. Dagfinn Grønoset tok turen opp gjennom Østerdalen til Femunden hvor flere drev med dette. Mange land i Europa var store forbrukere av mose fra Norge.

LYTT: Mosesanking har blitt eksportnæring. Dagfinn Grønoset tok turen opp gjennom Østerdalen til Femunden i 1946.

1958: gammel og ny tid i Femundstraktene
Ottar Odland besøkte Elgå ved Femunden og Engerdal. Der treffer han noen karer som kunne fortelle mye om hvordan livet var før og hvordan det har forandret seg.

LYTT: Gamal og ny tid i Femunds-traktene. Ottar Odland besøkte Elgå ved Femunden og Engerdal i 1958.

Rolf Kirkvaag og Paul Østensen i farta

Rolf Kirkvaag og Paul Østensen i farta.

Foto: SCANPIX

1947: Rolf Kirkvaag snakker med reiselivsfolk om turisme og utferdstrang
Mot slutten av 1940-tallet begynte det å bli mer vanlig å reise på ferie i Norge. Det var fortsatt vanskelig å komme seg på lenger utenlandsturer på grunn av valutarestriksjoner, men å reise til Danmark og Sverige gikk greit. Flyreiser ble etterhvert noe for vanlig folk, det kostet for eksempel 130 kroner å fly mellom Oslo og Stavanger.

LYTT: Sommerferie og utferdstrang. Rolf Kirkvaag snakker med reiselivsfolk i 1947

Hør naturprogram på NRK Gull tirsdager kl 09 og kl 20.