NRK Meny
Normal

Til angrep på tåkepratet

Takket være denne dama blir det nå lettere for folk i USA å forstå informasjonen de får fra myndighetene.

Annetta Cheek
Foto: Svein Arne Orvik

Annetta Cheek jobba i fem år for å få gjennom en lov som sier at alle som jobber i det amerikanske statsapparatet skal skrive klart og tydelig. I oktober 2010 skrev president Barack Obama under «The Plain Writing Act».

Aha-opplevelse

Annetta Cheek jobba i byråkratiet i Washington i 25 år. Jobben hennes gikk stort sett ut på å skrive forskrifter til ulike lover. Hun tenkte lite på hvem det var som skulle lese disse forskriftene. Når hun skrev tenkte hun mest på hva kollegene og sjefen ville tenke om arbeidet hennes.

Hun forventa heller ikke at hun skulle forstå andre forskrifter. Men en dag viste en venn henne en forskrift han hadde skrevet. Det dreide seg om noe teknisk om olje og gass som hun slett ikke hadde greie på.

Annetta Cheek og Rigmor Aasrud

Rigmor Aasrud plukka opp flere gode tips fra USAs klarspråkdronning Annetta Cheek.

Foto: Randi Lillealtern

Men hun forstod det! Forskriften var skrevet i klarspråk. Siden den dagen har hun kjempa for at språket i det offentlige skal bli lettere å forstå for vanlige folk.

Tenk på leseren

På amerikansk heter klarspråk «plain language». Det er et språk som tar hensyn til leseren. Så lenge leseren finner informasjonen han trenger og forstår den, helt på egen hånd, ved første gjennomlesning, er det klart språk.

- Klarspråk kan være forskjellig fra tilfelle til tilfelle. Det er avhengig av hvem mottakeren er, forteller Annetta Cheek.

Men det finnes flere språklige virkemidler man kan bruke for å oppnå et klart og tydelig språk. Man kan skrive korte, aktive setninger og bruke enkle, hverdagslige ord.

Inspirator for norsk klarspråk

Denne uka var Annetta Cheek i Oslo for å dele sine erfaringer med statsråder og ledere i de største statlige bedriftene i Norge. Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT har drevet prosjektet «Klart språk i staten» i to år, og det skal fortsette i minst to år til.

Ikke norsk klarspråklov

Rigmor Aasrud

Fornyingsminister Rigmor Aasrud er ansvarlig for klarspråksarbeidet i Norge.

Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Fornyingsminister Rigmor Aasrud er den i regjeringa som er ansvarlig for arbeidet med klarspråk i Norge. Hun har fått mange gode tips av Anetta Cheek, men hun tror ikke en lov om klarspråk er veien å gå her.

Den amerikanske klarspråkloven gir ingen mulighet til å straffe folk som bryter den. Rigmor Aasrud tror derfor en tilsvarende lov vil ha lite for seg i Norge.